علل نا امنی های اخیر در ولایت غزنی و راه های مواصلاتی آن...

در هفته های اخیر وضعیت امنیتی در کل کشور بطور بی سابقه ای رو بخرابی رفته ، در این میان ولایت غزنی نیز از امر در امان نمانده است. عوامل مختلف را در این راستا می توان برشمرد که بعضی آنها عمومی است  رد ...