اقای ریس جمهور و ریس اجرایه متاسفم

اقای ریس جمهور و ریس اجرایه متاسفم : از ربودن ۳۱ نفر از هزاره ها در شاهراه کابل قندهار باگذشت ۷ روز آنهم برای اولین با این کیفیت وضعیت در کشور می گذرد ، ولی ریس جمهوری وریس اجراییه با وجود سه جلسه مه...

چشم پوشی از تضییع حقوق یک قوم تا کی؟

چشم پوشی از تضییع حقوق یک قوم تا کی؟ (خلیلی و محقق باید پاسخگو باشند) ایستادگی بر سر حقوق، اصول و آرمان­های یک ملت کار هرکسی نیست. تنها کسانی از عهده این کار بر می آید که ایمان و صداقت با خون و روح آ...

شیفتگان خدمت یا تشنگان قدرت – نگاهی کوتاه بر کارنامه ی دیروز وام...

سلام دوستان اشرف غنی احمدزی، فرزند شاه جهان غنی احمد زای پشتون، لوگری اصل ۶۰ ساله، درسال ١٣٢٨ درکابل متولد شده است. اوفارغ تحصیل حبیبیۀ کابل است. ایشان دربخش های علوم سیاسی وروابط جهانی در دانشگاه‌ها...

تاسف ازما و تأمل از شهروند امید وار – بر دو نوشته در روزنامه‌ی ج...

سلام دوستان   از بدو انتخابات دونظریه در بین عامه مردم وبعضی دیگراندیشان مطرح بود یکی این نظریه که هزاره ها باید از یک کاندیدای خاص حمایت کنند این نظریه نیز تحلیل های خاص خود را داشت . که به آن نمی پ...