««چوکی های خیراتی؟؟!»

««چوکی های خیراتی؟؟!» سالها پیش هنگام «مقاومت مردانه هزاره ها در غرب کابل»، وقتی «تمامیت خواهان و انحصار گرایان» از شکست هزاره ها به رهبری «شهید بابه مزاری» در غرب کابل ناامید شدند، از در مذاکره و صل...

طیبه حکیمی قربانی بی عدالتی ، برگ ننگ بر کارنامه وزارت به اصطلاح تحصیل...

سلام دوستان جمعه گذشته نتایج کانکور در سراسر افغانستان اعلان شد .  اعلان این نتایج هزاران شاگردان که در آن شمولیت داشته نگران ساخته و هزاران نفر دیگر را خوش حال ساختند . اما در ولسوالی جاغو...

امتیازطلبی های ولایات نا امن در نتایج کانکور سال ۱۳۸۹...

  امتیازطلبی های ولایات نا امن در نتایج کانکور سال ۱۳۸۹ دیروز در یک صفحه انترنتی داخلی خبری را مطالعه کردم که مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتوانسته است رضایت نمایندگان پارلمان را که به این منظ...