فراخوان مجمع‌عمومی خانه‌ی استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموختگان جاغوری...

فراخوان مجمع‌عمومی خانه‌ی استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموختگان جاغوری ……………. برای انسجام‌بخشی به فعالیت‌های استادان، دانش‌جویان و دانش‌آموختگان جاغوری در افغانستان و خارج...

««تیشه به ریشه !؟»» (۳)

««تیشه به ریشه !؟»» (۳) آیا میدانید «سبزوار» تاریخی در کجا موقعیت دارد؟ آیا «سبزواری» که در مسیر مشهد به تهران، در ایران کنونی قرار دارد، همان «سبزوار» تاریخی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا، «سبزوار» کنونی...

««فریاد بی صدا !؟»»

««فریاد بی صدا !؟»» «بی صدا فریاد» کرد و جان گرفت با «تبسم» هم «جهان» هم «جان» گرفت *** عشق را با قیمت جان«شور» داد مهر و عشق اش دامن کیوان گرفت *** اوج غربت، خشم بیدادش بسوخت سیل خونش، خانه ای دونان...

««چوکی های خیراتی؟؟!»

««چوکی های خیراتی؟؟!» سالها پیش هنگام «مقاومت مردانه هزاره ها در غرب کابل»، وقتی «تمامیت خواهان و انحصار گرایان» از شکست هزاره ها به رهبری «شهید بابه مزاری» در غرب کابل ناامید شدند، از در مذاکره و صل...

زابل و گروگان گیری هزاره تا کی؟

زابل و گروگان گیری هزاره تا کی؟ **** تا زمانیکه خود ما، مردم زابل را در گروگان گیری ها و سر بریدن های مردم هزاره مقصر ندانیم و بدون جهت آنها را تبرئه کرده و گروگان گیری ها و سر بریدن ها را به داعش نس...

تصمیم شورای وزیران = استیصال دولت و عزم راسخ تری احاد ملت بر ادامه جنب...

تصمیم شورای وزیران = استیصال دولت عزم راسخ تری احاد ملت بر ادامه جنبش تبسم . شورای وزیران به نهادهای دولتی هدایت داده است تا آن کارمندان نظامی و غیرنظامی دولت را که در تظاهرات روز بیستم ماه عقرب (داد...

چرا جنبش تبسم به مقصد دلخواه نرسید ؟ برای تداوم جنبش تبسم چه کار بای...

چرا جنبش تبسم  به مقصد دلخواه نرسید ؟  برای تداوم جنبش تبسم چه کار باید کرد ؟! در پاسخ به سوال اول به طور فشرده باید گفت : مهم ترین عامل در یک کلمه ، ترجیح دادن مسایل شخصی بر مسایل قومی ومل...

۹ نفر آزاد شدند و بازار ماهی گیری داغ

۹ نفر از ربوده شده ها آزاد شدند. ۵ تن هنوز در قید ربایندگان است. بعد از بازار گروگانگیری بازار ماهیگیری داغ داغ است افراد نزدیک به کریم خلیلی مدعی شدند که  آزادی کسانی که در اسمان ستاره و در رمبن بور...