««قتل و جنایت در افشار چگونه و بوسیله کی ها صورت گرفت؟»»...

««قتل و جنایت در افشار چگونه و بوسیله کی ها صورت گرفت؟»» ««در آستانه بیست و سومین سالیاد فاجعه خونین و ویرانگر افشار کابل» «لطفا تا آخر بخوانید!؟»» یکی از هولناک ترین رویداد های جنگهای داخلی افغانستا...

««تیشه به ریشه !؟(۵)»»

««تیشه به ریشه !؟(۵)»» «یادآوری» درپی استفاده مکرر برخی از دوستان از نام و عنوان جعلی«خاک افغان» به جای نام تاریخی و ریشه دار«خاکیران»؛ این قلم، سلسله نوشتاری آگاهی بخش را با عنوان «تیشه به ریشه» به ...

««تیشه به ریشه !؟»» (۴)

««تیشه به ریشه !؟»» (۴) «پنبه به جای دشنه؟؟!» سالهای متمادی است که «افغانان هندی تبار» با استفاده از حربه های «زر و زور» به سختی تلاش نموده اند تا ریشه ها و تاریخ دیگران را حذف و نابود نموده و با جعل...

««تیشه به ریشه !؟»» (۳)

««تیشه به ریشه !؟»» (۳) آیا میدانید «سبزوار» تاریخی در کجا موقعیت دارد؟ آیا «سبزواری» که در مسیر مشهد به تهران، در ایران کنونی قرار دارد، همان «سبزوار» تاریخی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا، «سبزوار» کنونی...

««تیشه به ریشه!؟»» (۲)

««تیشه به ریشه!؟»» (۲) «اشغال سرزمین هزاره ها در «خاکیران» و اطراف آن» جاغوری در گذشته مساحت زیادی داشته که قسمت های زیادی از آن در یلغار عبدالرحمانی اشغال شده است: ۱) سرزمین های رسنه، اوتله، شاجوی، ...

طیبه حکیمی قربانی بی عدالتی ، برگ ننگ بر کارنامه وزارت به اصطلاح تحصیل...

سلام دوستان جمعه گذشته نتایج کانکور در سراسر افغانستان اعلان شد .  اعلان این نتایج هزاران شاگردان که در آن شمولیت داشته نگران ساخته و هزاران نفر دیگر را خوش حال ساختند . اما در ولسوالی جاغو...