««قتل و جنایت در افشار چگونه و بوسیله کی ها صورت گرفت؟»»...

««قتل و جنایت در افشار چگونه و بوسیله کی ها صورت گرفت؟»» ««در آستانه بیست و سومین سالیاد فاجعه خونین و ویرانگر افشار کابل» «لطفا تا آخر بخوانید!؟»» یکی از هولناک ترین رویداد های جنگهای داخلی افغانستا...

««تیشه به ریشه !؟(۵)»»

««تیشه به ریشه !؟(۵)»» «یادآوری» درپی استفاده مکرر برخی از دوستان از نام و عنوان جعلی«خاک افغان» به جای نام تاریخی و ریشه دار«خاکیران»؛ این قلم، سلسله نوشتاری آگاهی بخش را با عنوان «تیشه به ریشه» به ...

««تیشه به ریشه !؟»» (۴)

««تیشه به ریشه !؟»» (۴) «پنبه به جای دشنه؟؟!» سالهای متمادی است که «افغانان هندی تبار» با استفاده از حربه های «زر و زور» به سختی تلاش نموده اند تا ریشه ها و تاریخ دیگران را حذف و نابود نموده و با جعل...

««تیشه به ریشه !؟»» (۳)

««تیشه به ریشه !؟»» (۳) آیا میدانید «سبزوار» تاریخی در کجا موقعیت دارد؟ آیا «سبزواری» که در مسیر مشهد به تهران، در ایران کنونی قرار دارد، همان «سبزوار» تاریخی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا، «سبزوار» کنونی...

««آبه قوما»»

به مناسبت درگذشت غم انگیز شیرزن تاریخ خونبار هزاره؛ نماد استقامت و مقاومت؛ تندیس صبر و بردباری؛ «آبی کلون»قوم ستمدیده آزره؛ بزرگ مادر، مردپرور معاصر؛ «آبه» رهبر ستم ستیز ما، شهید «بابه مزاری» و تسلیت...

««تیشه به ریشه !!؟؟»» (۱)

««تیشه به ریشه !!؟؟»» (۱) متأسفانه شرکت کنندگانی از «ساکنان غیرافغان» کشور بار نخست هنگام انعقاد «معاهده بن» با ندانم کاری های احمقانه تسری عنوان منفور «افغان» بر تمامی ساکنان کشور را به راحتی پذیرفت...