طرح فدرالی شدن افغانستان در برابر سیستم های ناکارآمد امتحان شده گذشته ...

طرح فدرالی شدن افغانستان در برابر سیستم های ناکارآمد امتحان شده گذشته است ! متأسفانه در این روزها عده ی عمدا ، دستوری ، آگاهانه و یا ناآگاهانه بحث فدرالی را به خاطر گمراهی اذهان عمومی به بیراهه می بر...

هزاره ها و نظام فدرالی !

هزاره ها و نظام فدرالی ! هزاره ها در هیچ یکی از سیستم های سیاسی گذشته مانند امارت ، سلطنت ، جمهوریت و امارت اسلامی در تعیین سرنوشت خود و مردم خود سهم نداشته ، همیشه با تبعیض خشین و سیستماتیک مواجه بو...

نهادهای حکومتی در نظام فیدرالی

نهادهای حکومتی در نظام فیدرالی ساختار بیشتر دولت‌های فدرال ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ایالات تشکیل دهنده ایجاد می‌کند. یک روش که به عنوان فدرالیسم درون ایالتی شناخته می‌شود این است که مستقیم...

بخش‌های قدرت در حکومت فیدرالی

بخش‌های قدرت در حکومت فیدرالی در یک فدراسیون معمولاً تقسیم قدرت میان دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای در قانون اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد. این گونه است که حق خودمختاری ایالات عضو معمولاً از طریق قانون اس...

مثال‌های دیگر برای کشورهای که با نظام فدرالیسم مدیریت و اداره می شود ....

مثال‌های دیگر برای کشورهای که با نظام فدرالیسم مدیریت و اداره می شود . پاکستان و … برخی از کشورها نیز نظام کم و بیش مانند مثال‌های یاد شده در بالا دارند نظیر: استرالیا، برزیل، کلمبیا، ونزوئلا و...

فدرالیسم در روسیه

فدرالیسم در روسیه ماهیت بعد از امپراتوری روسیه، ساختار دولت را به سوی یک مدل کاملاً مستقل تغییر داد که با ایجاد اتحاد جماهیر شوروی که در آن روسیه به عنوان یک بخش اداره می‌شد، آغاز گردید. روسیه در نتی...

فدرالیسم در هند

فدرالیسم در هند دولت هند به وسیلهٔ قانون اساسی هند بنیان نهاده شد و صلاحیت حکومت بر یک اتحادیهٔ فدرال متشکل از بیست و هشت ایالت و هفت قلمرو متحد را دارد. ادارهٔ هند بر مبنای نظام لایه‌ای است.[۹] جایی...

فدرالیسم در کانادا

فدرالیسم در کانادا در کانادا نظام فدرالیسم به وسیلهٔ تقسیم قدرت بین پارلمان فدرال و دولت‌های استانی کشور توصیف شده‌است. طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷ (که قبلاً به عنوان قانون بریتانیایی آمریکای شمالی شناخ...

فدرالیسم در استرالیا

فدرالیسم در استرالیا در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۰۱ کشور استرالیا به صورت یک فدراسیون درآمد. قاره اقیانوسیه توسط استعمارگران بریتانیایی در سال ۱۷۸۸ کشف شد و پس از آن حاکمانی توسط بریتانیا در آن مستقر شدند. د...

فدرالیسم در اروپا

فدرالیسم در اروپا چندین نظام فدرال در اروپا وجود دارند از قبیل؛ سوئیس، اتریش، آلمان، بلژیک، بوسنی و هرزگوین و خود اتحادیه اروپا. آلمان و اتحادیهٔ اروپا تنها مثال‌هایی در جهان هستند که اعضای مجلس‌های ...