حلقه مفقوده : ۳-در دو بحث گذشته عرض کردم اقوام تحت ستم نیازمند یگ حلقه...

با توجه با دو مقدمه در پاسخ باید عرض کنم که : این مطلب کلیدی ترین مطلب وسرنوشت ساز ترین نکته می باشد. اهمیت این نکته همان بس که پس از این همه فراز نشیب، هنوز هیچ گامی دراین خصوص برداشته نشده یا بهتر ...

حلقه مفقوده : ۲- درمیان این سه قوم سرنوشت ساز بظاهر مظلوم از لحاظ مردم...

ازبیک ها بیشترین همبستگی مردمی را دارد. ورابطه شان با رهبری شان رابطه محکم است. این همان نکته بود که خواب فاشیست ها اشفته کرده طرح ایشجی بازی دقیقا به دلیل همین نگرانی در میان ازبیک ها ایجاد شد. با ق...

اقلیم کردستان عراق :

اقلیم کردستان عراق :   عراق : سیستم فدرال خود را در ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵ تصویب کرد و رسماً به منطقهٔ کردستان به عنوان اولین منطقه فدرال رسمیت بخشید که اکنون دارای چهار استان به نام‌های هه ولیر، دهوک، سلیمان...

نهادهای حکومتی در نظام فیدرالی

نهادهای حکومتی در نظام فیدرالی ساختار بیشتر دولت‌های فدرال ساز و کارهایی را برای حفاظت از حقوق ایالات تشکیل دهنده ایجاد می‌کند. یک روش که به عنوان فدرالیسم درون ایالتی شناخته می‌شود این است که مستقیم...

بخش‌های قدرت در حکومت فیدرالی

بخش‌های قدرت در حکومت فیدرالی در یک فدراسیون معمولاً تقسیم قدرت میان دولت‌های مرکزی و منطقه‌ای در قانون اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد. این گونه است که حق خودمختاری ایالات عضو معمولاً از طریق قانون اس...

مثال‌های دیگر برای کشورهای که با نظام فدرالیسم مدیریت و اداره می شود ....

مثال‌های دیگر برای کشورهای که با نظام فدرالیسم مدیریت و اداره می شود . پاکستان و … برخی از کشورها نیز نظام کم و بیش مانند مثال‌های یاد شده در بالا دارند نظیر: استرالیا، برزیل، کلمبیا، ونزوئلا و...

فدرالیسم در روسیه

فدرالیسم در روسیه ماهیت بعد از امپراتوری روسیه، ساختار دولت را به سوی یک مدل کاملاً مستقل تغییر داد که با ایجاد اتحاد جماهیر شوروی که در آن روسیه به عنوان یک بخش اداره می‌شد، آغاز گردید. روسیه در نتی...

فدرالیسم در هند

فدرالیسم در هند دولت هند به وسیلهٔ قانون اساسی هند بنیان نهاده شد و صلاحیت حکومت بر یک اتحادیهٔ فدرال متشکل از بیست و هشت ایالت و هفت قلمرو متحد را دارد. ادارهٔ هند بر مبنای نظام لایه‌ای است.[۹] جایی...

فدرالیسم در کانادا

فدرالیسم در کانادا در کانادا نظام فدرالیسم به وسیلهٔ تقسیم قدرت بین پارلمان فدرال و دولت‌های استانی کشور توصیف شده‌است. طبق قانون اساسی سال ۱۸۶۷ (که قبلاً به عنوان قانون بریتانیایی آمریکای شمالی شناخ...

فدرالیسم در استرالیا

فدرالیسم در استرالیا در تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۰۱ کشور استرالیا به صورت یک فدراسیون درآمد. قاره اقیانوسیه توسط استعمارگران بریتانیایی در سال ۱۷۸۸ کشف شد و پس از آن حاکمانی توسط بریتانیا در آن مستقر شدند. د...