دلم ویرانه تر از دهمزنگ است.

دلم ویرانه تر از دهمزنگ است. 🌹🌺🌷💐 نه به این دلیل : که فاشیست ها این همه مصیبت وبد بختی را، بر ما تحمیل کردند. چون نیش عقرب نه از راه کین است اقتضایی طبعیت اش این است. که مثلث شوم که خود را وارث بابا ...

هزاره کشی یا افغان وژل!

هزاره کشی یا افغان وژل! ‏۱- وقتی در پارلمان نسبت به کشتار سیستیماتیک قومی هزاره ها اعتراض می کردم، برخی از نمایندگان قوم پشتون به جای تسلیت، تقبیح و همدلی با نیش و کنایه مرا به تعصب قومی متهم می‌کرده...

حرف محسنی  حرف دل همه مردم است

حرف محسنی  حرف دل همه مردم است بسیاری فکر میکند که محسنی عواقب صحبت هایش را نمی دانستند، یا بعضی فکر میکند که محسنی را بچه ها درشبکه های اجتماعی، او را ترغیب به چنین سخنان کرده است. دوستان گرامی! وقت...

شورای سراسری هزاره واقوام افغانستان!

شورای سراسری هزاره واقوام افغانستان ! ازبی ادرسی تابد ادرسی 1- بعد از جنبش روشنایی که چند فرصت طلب، ان جنبش را نابود کرد، جامعه هزاره از نبود یک ادرس واحد قابل اعتماد رنج میبرد. نبود یک ادرس هم خود ه...

سیاست‌مداران هزاره از توهم رهبری تا خودفریبی و خودزنی...

سیاست‌مداران هزاره از توهم رهبری تا خودفریبی و خودزنی مردم هزاره در تاریخ معاصر افغانستان از نبود رهبر رنج می‌بردند. زیرا از روزگاری ‌که عبدالرحمان مردم هزاره را تار و مار کرد؛ این مردم دیگر به وحدت ...

طرح فدرالی شدن افغانستان در برابر سیستم های ناکارآمد امتحان شده گذشته ...

طرح فدرالی شدن افغانستان در برابر سیستم های ناکارآمد امتحان شده گذشته است ! متأسفانه در این روزها عده ی عمدا ، دستوری ، آگاهانه و یا ناآگاهانه بحث فدرالی را به خاطر گمراهی اذهان عمومی به بیراهه می بر...

لطفا ادرس غلط ندهید!

لطفا ادرس غلط ندهید! لطیف پدرام در صفحه‌ی خود نوشته ی از اقای ثاقب گذاشته مدعی شده که مثلا چیزی های از این نوشته اموخته است. من با وجود احترام زیاد که به جناب پدرام قایلم ، از این نوع اموخته های ایشا...

هزاره ها و نظام فدرالی !

هزاره ها و نظام فدرالی ! هزاره ها در هیچ یکی از سیستم های سیاسی گذشته مانند امارت ، سلطنت ، جمهوریت و امارت اسلامی در تعیین سرنوشت خود و مردم خود سهم نداشته ، همیشه با تبعیض خشین و سیستماتیک مواجه بو...

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجی...

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجیک ها برای حفظ قدرت و ثروت ! جنگ تاجیک ها به رهبری شورای نظار با هزاره ها به رهبری حزب وحدت اسلامی در شهر کابل پیآمد ناگوار در باز...

اختلاف شدید میان سران تاجیک ها راجع به چگونگی نوع ساختار و نظام سیاسی ...

اختلاف شدید میان سران تاجیک ها راجع به چگونگی نوع ساختار و نظام سیاسی افغانستان ! بعد از تسلط طالبان به مثابه یک گروه تک قومی ، تک زبانی ، تک جنسیتی و تک مذهبی بالای مردم افغانستان بحث ساختار و چگونگ...