««فریاد بی صدا !؟»»

««فریاد بی صدا !؟»» «بی صدا فریاد» کرد و جان گرفت با «تبسم» هم «جهان» هم «جان» گرفت *** عشق را با قیمت جان«شور» داد مهر و عشق اش دامن کیوان گرفت *** اوج غربت، خشم بیدادش بسوخت سیل خونش، خانه ای دونان...

«آیا طرح انتقال پیکرهای پاک شهدا به مرکز کشور نتیجه نداشته است؟؟»...

«آیا طرح انتقال پیکرهای پاک شهدا به مرکز کشور نتیجه نداشته است؟؟» آنروز که خبر غم انگیز شهادت جانسوز «شکریه تبسم» و یاران مظلوم اش را نخستین بار در سایت «بی بی سی» دیدم و فراخوان «برنامه انتقال جنازه...