««بهار!»»

««بهار!»» باکول «خلته»خوو دیست کد؛ اَلی گفته اُنجِست کد دانه خورگوو ره تیت کد؛ یک، دو و سه و بیست کد *** آجی «سپَن» خوو دود کد؛ نیگره خوده ماکوود کد دست دُووا را بال کد؛ از پاس آتی فووت کد !؟ *** آتی...

««اَلَه نوروز آمد، اَلَه…!»»

««اَلَه نوروز آمد، اَلَه…!»» ******* یاران بهار، به گوش، نوروز آمد** اَلَه نوروز آمد، اَلَه نوروز آمد یاران خمار به هوش، نوروز آمد** اله نوروز آمد، اله نوروز آمد برطرف چمن، جمع دل افروز آمد** ا...

««قتل و جنایت در افشار چگونه و بوسیله کی ها صورت گرفت؟»»...

««قتل و جنایت در افشار چگونه و بوسیله کی ها صورت گرفت؟»» ««در آستانه بیست و سومین سالیاد فاجعه خونین و ویرانگر افشار کابل» «لطفا تا آخر بخوانید!؟»» یکی از هولناک ترین رویداد های جنگهای داخلی افغانستا...

««تیشه به ریشه !؟(۵)»»

««تیشه به ریشه !؟(۵)»» «یادآوری» درپی استفاده مکرر برخی از دوستان از نام و عنوان جعلی«خاک افغان» به جای نام تاریخی و ریشه دار«خاکیران»؛ این قلم، سلسله نوشتاری آگاهی بخش را با عنوان «تیشه به ریشه» به ...

««تیشه به ریشه !؟»» (۴)

««تیشه به ریشه !؟»» (۴) «پنبه به جای دشنه؟؟!» سالهای متمادی است که «افغانان هندی تبار» با استفاده از حربه های «زر و زور» به سختی تلاش نموده اند تا ریشه ها و تاریخ دیگران را حذف و نابود نموده و با جعل...

««تیشه به ریشه !؟»» (۳)

««تیشه به ریشه !؟»» (۳) آیا میدانید «سبزوار» تاریخی در کجا موقعیت دارد؟ آیا «سبزواری» که در مسیر مشهد به تهران، در ایران کنونی قرار دارد، همان «سبزوار» تاریخی است؟ پاسخ منفی است؛ زیرا، «سبزوار» کنونی...