بازگشت حکمتیار و روابط قدرت در جنوب

در نگاه نخست به نظر می‌رسد، تحولات روزهای اخیر صرفاً ریشه‌ در افزایش ناامنی‎ها و ناکامی‌های حکومت در تأمین امنیت دارد. با این که نمی‌شود این عامل را نادیده گرفت، اما اگر نشانه‌ها را بتوانیم بدرستی کن...

از دادخواهی مدنی تا سقوط در هرج و مرج

از دادخواهی مدنی تا سقوط در هرج و مرج شروع تظاهرات امروز کابل مدنی بود. جمعیت محدودی خسته از خشونت و مرگ برای اعمال فشار و پاسخ‌گوساختن حکومت به صحنه آمدند. چنین اتفاقی در جامعه‌ای که این همه ترور و ...

اخلاق اعتراض

اخلاق اعتراض نیروهای عدالت‌خواه بیش از همه مسؤلیت سنگین اخلاقی دارند. اگر تبعیض منافی و ناقض ارزش‌های انسانی باشد و نیروهای عدالت‌خواه در برابر آن معترض‌اند پس نیروی عدالت‌خواه نمی‌تواند به شیوه‌ها و...

نباید از اعتراض دست کشید

نباید از اعتراض دست کشید سفر اشرف‌غنی به استرالیا و تظاهرات اعتراضی هزاره‌های مقیم استرالیا در جریان این سفر امروزها به بحثی تبدیل شده است که عده‌ای از ‏هزاره‌ها ضرورت برگزاری تظاهرات اعتراضی را زیر ...

هجو زندگی در کابل ویران

هجو زندگی در کابل ویران زندگی روزمره شاید در کمتر زمانی تا این حدی که در افغانستان به صورت کل و در کابل به صورت خاص جریان دارد غیرجدی و هزل‌آمیز شده باشد. دیروز کابل روزی غمناک و پردردی را پشت سر گذا...

فاز رایزنی و مشوره جنبش روشنایی

فاز رایزنی و مشوره جنبش روشنایی سال ۲۰۱۶۶ سال پرتحول و تعیین‌کننده برای هزاره‌ها بود. در ادامه روند دادخواهی هزاره‌ها در این سال شاهد ‏ظهور و پیدایش جنبش روشنایی بودیم، که مبارزات و تلاش‌های هزاره‌ها...