شورای سراسری هزاره واقوام افغانستان!

شورای سراسری هزاره واقوام افغانستان !

ازبی ادرسی تابد ادرسی
1- بعد از جنبش روشنایی که چند فرصت طلب، ان جنبش را نابود کرد، جامعه هزاره از نبود یک ادرس واحد قابل اعتماد رنج میبرد. نبود یک ادرس هم خود هزاره ها را درمانده کرده وهم مجموعه های سیاسی من جمله تالب را سرگردان کرده است.
۲- قضاوت کردن مخصوصا نسبت به ارکان تشکل دهنده آن مخصوصا اگر انسان اطلاع دقیق نداشته باشد شاید زود باشد. ولی درکل نوعا مردم ما در گذشته از چنین تشکل ها، روی خوش ندیدند. لذا حق دارند نسبت به چنین تشکل ها بد بین باشد.
3- ان چه این شورا را متمایز کرده، و دلم ادم نمی اید به ان مخالفت کند دو چیز است.
الف: این شورا متشکل از کل هزاره هاست اعم از سنی وشیعه ، چنین شورایی، من بیاد ندارم.
ب: ایجاد چنین شورای با این خصوصیات، زیر نظر مستقم یک آیت‌الله.
۴- اگر واقعا به نگاه تخصصی به تشکل این شورا نگاه کنیم تا دلت بخواهد نکات منفی میتوان دید. یا بهتر بگویم بیچمرسی در این تشکیلات بیداد می کند.
مثلا به نام این شورا نگاه کنید ؟!
شورای سراسری هزاره واقوام !
منظور از اقوام کیست ؟!
در بدو امر به ذهن می اید که منظور از اقوام ، اقوام داخل هزارگی است. اگر این منظور است . نفس شورای سراسری هزاره این معناه را می‌رساند دیگر نیاز به کلمه اقوام نبود.
ولی اگر منظور از اقوام، اقوام غیر هزاره باشد که بعید به نظر می رسد، دران صورت میشود شورای سرتاسری هزاره واقوام افغانستان . دران صورت این سوال مطرح می شود ؟! که ایا دست اندر کاران این مجموعه در صدد تشکیل چه نوع تشکل هستند ؟!
در این خراب شده ، همه این تشکل ها در گذشته فقط فقط ابزاری برای منافع شخصی و در بهترین حالت، برای منافع حزبی بکار رفته است.
هنوز داغ شورای جهانی هزاره و دراین اواخر تشکلات دیگری که چنین عناوین یدک میکشیدند بر دل رنجور این مردم بیچاره هزاره مانده است .
حال ، با توجه به سخنان سخنرانان، ونحوه استادن دو محافظ از جنس ایت الله نهایت درماندگی را می توان دراین تشکیلات دید.
جامعه هزاره ازسیاست تهی است آنچه بزرگان این قوم را به بیچارگی کشانده نبود یک سیاست گذار قوی واثرگذار است. سیاست مدار که بتواند تعامل مناسب با همه طیف ها داشته باشد. از همه مهمتر سیاست خاجی است. تجربه نشان داده تشکل های موفق بودند که عقبه های قدرتمند برای خود ایجاد وانتخاب کردند. نظیر خود تالب. اگر چنین تدبیر در چنین مجموعه های به صورت دقیق اندیشیده نشده باشند. نتیجه جز رسوایی چیز دیگر نخواهند بود.
باید منتظر ماند و دید که ایا چنین تشکل ها برای منافع شخصی وحزبی ورسیدن برای پست مقام است ؟!.
یا نه واقعا هدف خدمت برای مردم هزاره است. این مجموعه اگر حتی چنین هدف هم داشته باشد از ظواهر ان چنین بر می آید که این کار، کاری این مجموعه نیست. یعنی این مجموعه چنین توانایی را ندارد.

از قدیم گفته ادم ازبی ادمی گم نمی شود ولی از بد ادمی گم می‌شود.
دقیقا این مطالب را میتوان تعمیم داد وگفت یک جامعه از بی ادرسی گم نمی شود ولی از بد ادرسی گم خواهند شد تردید نکن. این خط واین هم نشانپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*