طرح فدرالی شدن افغانستان در برابر سیستم های ناکارآمد امتحان شده گذشته است !

طرح فدرالی شدن افغانستان در برابر سیستم های ناکارآمد امتحان شده گذشته است !

متأسفانه در این روزها عده ی عمدا ، دستوری ، آگاهانه و یا ناآگاهانه بحث فدرالی را به خاطر گمراهی اذهان عمومی به بیراهه می برند ، یکی می گوید فدرالی باعث تجزیه می شود ، دیگری ادعا می کند که فدرالی باعث برد یک قوم و باخت دیگر می گردد ، آن یکی دیگر فدرالی را ایدیولوژی می نامد ، و آن دیگری بحث فدرالی را بحث انحرافی قلمداد کرده می‌گوید که مشکلات اصلی افغانستان افراطگرایی دینی است ، در حال که تمام این حدس و گمان ها هیچ ربطی به فدرالی شدن افغانستان ندارد و فدرالی شدن افغانستان به خاطر مطرح می شود که در افغانستان امارت های استبدادی ، سلطنت های دیکتاتوری ، جمهوریت راست ، جمهوریت چپ ، شاهی صدارتی ، شاهی پارلمانی ، جمهوری صدارتی ، جمهوری پارلمانی ، جمهوری اسلامی ، امارت اسلامی تجربه شده و هیچ یکی از این سیستم ها نتوانسته مشکلات جامعه چند قومی ، چند زبانی ، چند فرهنگی و چند مذهبی افغانستان را حل نماید ، نه تنها که حل نکرده است بلکه در تشدید تضاد ها و شکاف های قومی ، زبانی ، فرهنگی و مذهبی نقش داشته است ، در اینجا است که نظام فدرالی در مقابل نظام های ناکارآمد گذشته در راستای مشارکت مردم و اقوام برای حفظ تمام هویت ها ، تفاوت ها و احترام به یکدیگر در ساختار غیر متمرکز مطرح می شود .
البته این که چگونه فدرال در افغانستان می تواند کاربرد داشته باشد لازم است که آگاهان وارد در سیستم های سیاسی در زمینه بحث بیشتر نمایند .
آنهایی که سیستم فدرالی را رد می کنند بیشتر تاکید بر سیستم های ناکارآمد گذشته که همه تجربه شده اند می کنند .پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*