فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجیک ها برای حفظ قدرت و ثروت !

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجیک ها برای حفظ قدرت و ثروت !

جنگ تاجیک ها به رهبری شورای نظار با هزاره ها به رهبری حزب وحدت اسلامی در شهر کابل پیآمد ناگوار در بازی سیاست در سرزمین افغانستان برای تاجیک ها و هزاره ها داشت .
ابعاد جنگ شورای نظار با حزب وحدت بسیار پیچیده است که باید منصفانه به عنوان یک مسأله تاریخی برای عبرت بدون حب و بعض ، بدون داو و دشنام و به دور از عقده گشایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد ، در شکست هزاره ها نه تنها تاجیک ها بلکه هزاره ها و شیعیان نیز نقش به سزایی ایفا کردند ، قرار گرفتن حرکت اسلامی و جناح اکبری در درون حزب وحدت اسلامی در کنار شورای نظار نقش بی بدیل برای خرید و فروش پسته های نظامی داشت ، همچنین سیاف و اتحاد سیاف در کنار شورای نظار در تشویق جنگ و شکست هزاره ها را نباید نادیده گرفت .
اتحاد حزب اسلامی و حزب وحدت اسلامی یکی از پیچیده های دیگر است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد .
اگر شورای نظار به پختگی سیاسی می رسید و با تقسیم قدرت و ثروت به صورت نسبی عادلانه با هزاره ها و اوزبیک ها موافقت می کرد از یک جانب ساختار سیاسی تک قومی سه صد ساله تغییر می کرد و از جانب دیگر شکست آنی هزاره ها و شکست نهایی تاجیک ها رقم زده نمی شد .
قتل عام و کشتار مردم افشار یک جنایت علیه بشریت است که بدون گناه و بدون ارتباط به جنگ و بعد از جنگ به خاطر تعلقات قومی و مذهبی صورت گرفت .
کشتار افراد مسلح دو طرف جنگ در جنگ و شکست در جنگ یک امر معمولی است اما قتل عام و کشتار افراد بیگناه ، اطفال ، زنان ، تخریب خانه ها و چوروچپاول اموال مردم گناه نابخشودنی و لکه ننگ برجبین عاملین و فاعلین آن است .پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*