دانشگاه‌ها در افغانستان موفقیت نداشته و قربانی سیاست‌های قومی بوده دان...

    عارف یعقوبی دوست پرکار و با ابتکارم چندی پیش مصاحبه‌ای را با استاد جواد سلطانی انجام داده است. از آن‌جایی که بسیاری از دوستان( به دلیل در اختیار نداشتن انترنت پر سرعت) نمی‌توانند ویدیوی...