نظاره گر بمانیم

نظاره گر بمانیم ،
اینکه اینده چه میشود؟! همه بستگی به عملکرد طالبان دارد.طالبان که من میشناسم بعید است باکسی کنار بیاید. وازآن بعید تر اینکه تغییرات بنیادین کرده باشد واگر چنین تغییرات کرده باشد دیگر واقعا طالب نیست نباید مشکلی پیش بیاید. بنا بر این اگر واقعا تغییر نکرده باشد این اولین گام رو به شکست است.
حال این نمایش تغییر تا کی ادامه پیدا می کند؟! معلوم نیست. گرچند از طرف متولیان امر زیر فشار سخت قرار دارد تا با وحشی گری های شان زحمت های شان ضرب صفر نکند.
مشکل این است که طالب با رفتار تصنعی عادت ندارد. واینکه تا کی اون روی واقعی شان بالا میزند ؟! من شخصا معتقدم خیلی طول نخواهند کشید. رفتار تصنعی را نمی توان زمان برایش تعیین کرد.
گام دوم: حس انتقام است که مجاهد ازان به زبان آورد. وگفت : ما درپی انتقام نیستیم. کس که درصدد انتقام نباشد ذهنش از این کلمه خالی است. با این وضع شاید به گام سوم نرسید. باسرعت تند تر از امدن خواهند رفت. شک نکنید.
با این همه : هنوز اعتقاد بر نظاره گر بودنیم. نباید بهانه دست طالب بدهیم.
از طرفی کماکان بر فشار نظامی از پایین وچانه زنی سیاسی از بالا معتقدیم. هر دو جبه باید فعال وزنده نگداشته شود.
برای فشار از پایین جبه پنجشیر وشمال ومناطق مرکزی مهم است. تحت هیچ شرایطی نباید به دام دی دی ار گذشته بیافتیم . ونباید اسلحه های شخصی را تحویل دهیم.
اگر طالب اقدام به چنین کار کرد دیگر این جنگ با طالب نیست . زمان دفاع است حق دفاع را هیچ موجودی از کس دیگر نمی‌تواند بگیرد.
برای چانه زنی سیاسی هیت که در این روز ها در پاکستان است فرصت خوبی برای چانه زنی سیاسی است.
ترکیب هیت جالب است پدرام یکی از افراد توانمند برای چانه زنی سیاسی است. او درد پاکستان خوب می‌داند. درد ما باپاکستان و وجه مشترک بسیار زیاد است. فقط حماقت محض در گذشته، چشم ها را کور وگوش ها را کر کرده بود که نتواند بیبیند و بشنود .
هیت مذاکره کننده بهترین فرصت دارد که که این زخم افیونی را برای همیشه از شرش خلاص شود. برای خلاصی ان با پاکستان هم عقیده ایم. خیلی واضح است که اگر کار را با متولیان طالب تمام کند برای همیشه تمام شده حساب کنید.
طالب باید درک کند که زمان حکومت باسری نیزه واسلحه گذشته، اگر حکومت فرا قومی شکل بگیرد ، بود نبود اسلحه نزد مردم هیچ فرق به حال طالب ندارد. چون علیه آنها استفاده نخواهند شد.
ولی اگر به دنبال سیاست فاشیستی اشرف وتک قومی باشد. مردم با دست خالی هم که شده پای لوچ بدون دمپایی طالب را بیرون خواهند کرد شک نکنید.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*