حلقه مفقوده : ۲- درمیان این سه قوم سرنوشت ساز بظاهر مظلوم از لحاظ مردمی ، تحلیل دقیق صورت نگرفته، ولی با توجه به آثار شواهد میتواند حدس زد که :

ازبیک ها بیشترین همبستگی مردمی را دارد. ورابطه شان با رهبری شان رابطه محکم است. این همان نکته بود که خواب فاشیست ها اشفته کرده طرح ایشجی بازی دقیقا به دلیل همین نگرانی در میان ازبیک ها ایجاد شد. با قدرت تمام از طرف ازبیک ها ناکام ماند. واین همبستگی را امروز در حوادث فاریاب شاهدیم.

بعد از ازبیک ها هزاره ها همبستگی مردمی خوبی دارد. جنبش تبسم وروشنایی اوج همبستگی مردمی هزاره را نشان داد. تفاوت که با ازبیک ها دارد این است که هیچ پیوند میان رهبران خود خوانده ومردم وجود ندارد. اگر چند نفر بلی قربان گو را مبینی صرفا به دلایل مجبوری وبعضی بی عرزگی در پی دوی آنها ماندند. وجالب این که ؛ این مطلب را بیش از هر کس خود را رهبران خود خوانده می‌دانند. به همین دلیل هیچ وقت نتوانست به دیگران اعتماد کند. همین نبود پیوند مردمی وخوی معامله گری بد بختانه هم رهبران وهم هزاره ها را به خاک سیاه نشانده وهمه جنبش ها یکی پس از دیگری عقیم ماند. بیکار ترین نفهم ترین رهبران ، رهبران خود خوانده هزاره هستند. این ها اگر فهم درست از سیاست میداشت امروز نه مزدور غنی میشد بلکه اقایی غنی و نیز اقای مردم خود می بود.

بد ترین وضعیت را امروز تاجیک ها دارد. از لحاظ مردمی به چند دسته تقسیم شدند از طرفداران عطا گرفته تا احمد ولی مسعود،عبدالله، قانونی ، پدرام ، احمد مسعود. چیزی که تاجیک ها را جدا ساخته نبود ان همبستگی مردمی است که هم در هزاره ها وجود دارد وهم در ازبیک ها . ولی تاجیک ها تکه تکه شدند. گرچند از لحاظ فکری پدرام آهسته وپیوسته در میان نسل جدید جا باز کرده میتوان به این نسل امید وار بود. ولی اگر احمد مسعود وپدرام بتواند یک همبستگی فکری وعملی در میان تاجیک ها ایجاد کند، ان وقت فاتحه بقیه پف پتاق ها خوانده است. من جمله صالح بایسکل ران. بد ترین بازنده فرد درمیان تاجیک ها صالح است. بد بختانه استاد محقق دقیقا نقش صالح را بنمایندگی از هزاره ها بازی میکند. منفور ترین افراد درمیان اقوام خود شان پیشمرگان غنی هستند.

با این بیان کم کم می توان، به ان حلقه مفقوده پی‌برد، که چرا هماهنگی فکری وعملی نمیتوان یافت وچرا این هماهنگی در میان اقوام تحت ستم وجود ندارد وچگونه میتوان ان را یافت وبوجود اورد.

طبیعی است این همان چیزی است که دولت فاشیست میخواهند. راز نبود این حلقه گمشده در نبود همبستگی میان مردم ورهبران خود خوانده است که خود به تحلیل جدی تری نیاز دارد.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*