حالا چند تذکر به شرکت برشنا.

dتلویزیون میوند به نقل از مسولان شرکت برشنا گزارش داده است که اعضای جنبش روشنایی در دوماه گذشته پول برق خود را نداده اند و اگر این روند ادامه یابد مسولان جنبش روشنایی را به دادگاه معرفی کرده و برق اعضای جنبش را قطع خواهند کرد.
حالا چند تذکر به شرکت برشنا.
اول، مطابق قانون شرکت برشنا، اگر کسی سه دوره بل برق خود را نپردازد، برشنا برایش اخطاریه می فرستد و اگر به اخطاریه هم توجه نکرد اقدام به قطع برق می کند. برشنا هر دو ماه بل برق روان می کند که سه دوره ش می شود ششماه چطور شده که اینبار با نپرداختن اولین دوره اخطار به قطع برق می دهد؟ این خلاف قانون خود این شرکت است.
دوم، برخلاف نظر کسانی که می گفتند، نا فرمانی مدنی نتیجه ندارد، این اظهارات برشناوالا نشان می دهد که این اقدام نتیجه داده و خوب هم نتیجه داده، ما بر یکی از شاهرگ های مهم اقتصادی حکومت پا گذاشته ایم، فشار را بیشتر خواهیم کرد. تازه چشم حکومت ابلق شده است.
سوم، به گفته خود برشنا ۲۰۹۹۹ نفر از زورمندان سالهاست که پول برق خود را نداده اند که حدود سه میلیارد افغانی می شود، برشنا حتی حاضر شده است ۲ میلیارد آن را ببخشد اما بازهم این زورمندان حاضر نشده اند پول برق خود را بدهند. ولی برشنا هیچ وقت از معرفی آنها به دادگاه حرف نزده است. اگر پای دادگاه و دادگاه بازی باشد باید اول کسانی که سالهاست بل برق نداده اند دادگاهی شوند.
چهارم، اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، حاضر است در هر دادگاهی که برشنا خواسته باشد، با برشنا روبرو شود و روشن کند که مسوولان این شرکت با تغییر ماستر پلان انرژی چه ضربه سنگینی را به اقتصاد و توسعه افغانستان زده است که تاثیرش سالهای سال خواهد ماند. به برشنا باید گفت، عدالتخواهان از دادگاه نمی ترسند. بلکه دادگاه مطمئن ترین سنگر دادخواهان است. یالله بفرمائید معرفی کنید، کدام دادگاه؟ کی؟ کجا؟ من نفر اولم. بقول شاعر: بسم الله اگر حریف مایی.
پنجم، مسولان برشنا فکر کرده اند نا فرمانی مدنی تیر آخر است و اگر برق مردم را قطع کند پایان می یابد، وارد این فاز از ماجرا نشوید، فکرش را قبلا کرده ایم، برق را از کجا قطع می کنید؟ از میتر؟ خب پس وصلش می کنیم مگر اینکه برق کل غرب کابل را از ده بوری قطع کنید. در آن صورت با اقدام غافلگیرانه ای مواجه خواهید شد که برایتان سنگین تمام می شود.
مردم شریف عدالتخواه! محکم و جدی به نافرمانی مدنی خود ادامه دهید، برشنا با این رجزخوانی میان تهی خود هیچ کاری نمی تواند.

نگارنده: داوود ناجی عضو شورای عالی مردمی جنبش روشناییپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*