آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد(۱)

۱۰۱آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد(۱)
ما سالهاست که در این سرزمین؛ به معنای دقیق کلمه “شهروند اضافی” هستیم. چرا که در این جامعه از حقوق برابر با سایر شهروندان کشور برخوردار نیستیم. سالهاست که با رنج درجه چندم بودن زندگی کرده ایم و این رنج تحقیر و تبعیض زمینه های رشد و ترقی ما و انسانی سازی مناسبات این جامعه را از بین برده است و ما را از حد اقل های انسانی محروم ساخته است.
ما در فصل جدید مبارزات عدالت خواهانه خود؛ در چهل سال گذشته تلاش کرده ایم که انسان برابر با سایر انسان های این سرزمین باشیم؛ برای عبور از این وضعیت نابرابر و سرشار از تبعیض و ناروایی و بیداد هزینه های بسیاری پرداخته ایم. قربانی های زیادی داده ایم و رنج های زیادی را تحمل کرده ایم. در فرایند این مبارزات و دادخواهی ها یک تاریخ خون و رنج و زجر و رنجبر را ساخته ایم!
این وضعیت غیر دینی، غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده است؛ و به همین جهات این وضعیت مسلما برای عصر و نسل ما غیر قابل قبول است.
حال نسل ما عزم کرده است که متکی به آموزه های بدیهی و انسانی عام امروز؛ این نابرابری ها و ناروایی ها را پشت سر بگذارد و به آفتاب عدالت و انسانیت سلامی دوباره دهد!
اما این هم‌ واقعیتی است که امروزه یک نسلی از میان عدالت خواهان جامعه ما؛ در برابر استبداد و تمامیت خواهی و ستم ورزی تسلیم شده است. آن ها به زبان بی زبانی شکست و تسلیم پذیری خود را اعلام کرده اند. این نسل تلاش می کند به فرصت های حد اقل و داشته های اندک اکتفا نماید. از این رو به همین وضعیت بسنده کرده و مصروف سر و سامان دادن به زندگی شخصی خود هستند. نسل سوخته و به تاراج رفته!
نسل ما؛ نسل آفتاب نسل عدالت خواه نسل تبعیض ستیز اما تلاش دیگری را آغاز کرده و عزم آن دارد تا پرده های زخیم ناروایی و نابرابری را در این کشور بشکافد؛ از این رو این نسل جدید و جدی عدالت خواه؛ تلاش خود را مبنی بر رسیدن به وضعیت مطلوب تر و انسانی تر و عادلانه سامان داده است. این نسل متکی به باورهای عقلانی و انسانی و حقوق بشری و مدرن امروز#جنبش_روشنایی را رقم زده است.
نسل ما صبرش به سر رسیده و تحمل اهانت و تحقیر و تبعیض را ندارد. نسل ما بیش از این نمی تواند پشت میله های حصار های مستحکم نابرابری؛ بی عدالتی و تبعیض و ناروایی بماند. این نسل حاضر است برای از میان برداشتن مناسبات ظالمانه و غیر انسانی و تحقیر آمیز در این سرزمین سالها به مبارزه و مجاهده خود ادامه دهد؛ این نسل حاضر است اسماعیل های عدالت خواه را در برابر بت واره قدرت سیاسی قربانی نماید. چنان که در دوم اسد این کار را کرد!

نگارنده: استاد عارف رحمانی عضو شورای عالی مردمی جنبش روشناییپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*