امروز پنجشنبه ۱۸ قوس نافرمانی مدنی عملا در مصلی بزرگ رهبرشهید آغاز میگردد.

بzolfqar1نام خداوند آگاهی و عدالت

تا حق خود نگیریم
سنگر نموشه خالی

یاران عدالتخواه !
امروز پنجشنبه ۱۸ قوس نافرمانی مدنی عملا در مصلی بزرگ رهبرشهید آغاز میگردد.
این فاز جدید مبارزه مانند حرکت های مدنی گذشته پرشور، میلیونی، آگاهانه و هدفمندانه در پایتخت، ولایات و خارج از کشور عملی خواهد شد.
عدالتخواهان نه خسته شده اند، نه اراده برگشت را دارند و نه هم تن به معامله و تطمیع میدهند بلکه باوردارند که جز ایستاد شدن و مبارزه کردن علیه تبعیض و بیعدالتی، تحقیر و اهانت راه دیگری وجود ندارد.
اولین گام نافرمانی مدنی نپرداختن بیل برق و مالیات برای حکومت تبعیض پیشه خواهد بود و مردم قدم به قدم همکاری های شانرا در تمام ساحات با حکومت که سنگ بنایش بر تقلب بنا نهاده شده است قطع خواهند کرد.
سران حکومت وحدت ملی سیاست داخلی و خارجی شان تبعیض آمیز، توجه و روابط شان با گروه های تروریستی و برنامه فعلی شان ایجاد شکاف و فاصله میان اقوام افغانستان میباشد دریک کلام حکومت وحدت ملی برای مردم و کشور به یک مشکل و معضل کلان تبدیل شده است.
اگر حکومت باز هم مانند گذشته برسیاست تبعیض آمیز، انحصار، وسیاست حذف تاکید نمایند عدالتخواهان اقدامات جدی تر و مهمتر را روی دست خواهند گرفت.

زنده باد عدالت
زنده باد جنبش روشنایی

ذوالفقارا میدپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*