اعلامیه جبهه مقاومت.

۲بنام خداوند حق و عدالت!
مردم شریف و باعزت مناطق مرکزی، در این روزها زمزمه است که حکومت در صدد خلع سلاح جبهه مقاومت است. همچنان تعدادی از رسانه های مغرض که خواستار منازعه و نفاق هستند با همسویی افراد فاشیست و حامیان تروریستان، جبهه مقاومت را گروه های مسلح غیر مسول قلمداد نموده و خواستار سرکوب این جبهه شده اند.
جبهه مقاومت که یک خیزش مردمی بوده و از متن مردم عدالت خواه و صلح طلب افغانستان شکل گرفته است.
بدین وسیله به جانب حکومت اعلام میدارد اینکه:
۱٫ جبهه مقاومت خیزش مردمی است و متعلق به هیچ فرد و گروهی نیست.
۲٫ این خیزش مردمی برای دفاع از مردم صلح خواه و حمایت از حکومت محلی شکل گرفته و هیچ گاهی مخالف حکومت نیست مگر اینکه حکومت خلاف عدالت خواهی و بر ضد مردم و ملت حرکت کند.
۳٫ هیچ کشور و جریان سیاسی حامی و جهت دهنده این خیزش نبوده و مردم، خود تصمیم برای دفاع از خود را گرفته اند.
۴٫ مردم ما هیچ مشکلی با دولت نداشته و از حضور و موجودیت نیروهای حکومتی استقبال مینماید.
اما اگر حکومت در تقابل با مردم و ملت موضع بگیرد. هرگونه پیامدی ناگوار آن مسولیت به دوش حکومت میباشد.
۵٫ خیزش مردمی یک جریان عدالت خواهی فرا منطقه ای و فرا قومی بوده و هرگونه آماده گی برای مذاکره و هماهنگی با حکومت را دارد.
۶٫ اگر حکومت میخواهد با این جریان عدالت خواهی هماهنگ باشد از طریق موسفیدان و متنفذین مردم روی یک طرح و برنامه امنیتی باید مشورت های لازم را انجام دهند.
جبهه مقاومت و خیزش مردمی برای عدالت خواهی، از مردم عدالت خواه خویش میخواهد: تا متحد و منسجم بوده و در برابر هرگونه توطیه و تفرقه افگنی ای که باعث تقابل مردم و حکومت شود، بایستند.
وسلام
جبهه مقاومت
دفتر هماهنگی مردمی.
بامیان ۱۳۹۵٫۹٫۴پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*