اطلاعیه شماره ۷ کمیته مالی جنبش روشنایی

shoraاطلاعیه شماره ۷ کمیته مالی جنبش روشنایی

به نام خداوند توانا و دادگر
هموطنان عزیز و عدالتخواه مقیم خارج از کشور !
با درود و سپاس از حمایت های همه جانبه مادی و معنوی شما از دوام فعالیت های جنبش روشنایی، خانواده های معظم شهدا و تداوی مجروحان جنبش روشنایی؛ اینک هفتمین فهرست کمکهای نقدی شما را که از تاریخ ۶ میزان (تاریخ انتشار اطلاعیه شماره ۶ کمیته مالی) تا کنون (۲۸ عقرب) به دسترس و یا به اطلاع کمیته مالی جنبش روشنایی رسیده است، به شرح ذیل اعلام می کنیم:

الف ـ کمک های که مستقیما در اختیار کمیته مالی جنبش قرار گرفته است:
۱ـ مبلغ ۱۷۵۰ دالر امریکایی از عدالتخواهان مقیم شرق اروپا
۲ـ مبلغ ۸۷۳ دالر امریکایی از آقای داود هیرمندی مقیم امریکا
۳ـ مبلغ ۱۰۰ دالر امریکایی و مبلغ ۵۰۰ کرون نروژی از آقای علی حیدری مقیم ناروی
۴ـ مبلغ ۲۵۰۰ یورو از آقای محمد یاسین مقیم شهر هامبورگ آلمان
۵ـ مبلغ ۱۵۰۰ یورو از قومای اسماعیلیه مذهب مقیم شهر هسن آلمان
۶ـ مبلغ ۵۰۰ یورو از آقای نظام الدین قربانی مقیم فرانکفورت آلمان
۷ـ مبلغ ۵۰۰ یورو از آقای سعدالدین مقیم هامبورگ آلمان
۸ـ مبلغ ۵۰۰ یورو از آقایان کاظم، احمد زیرک، حسینعلی، شیرزی، رحیمی و زمانی مقیم هامبورگ آلمان
۹ـ مبلغ ۳۴۵ یورو از آقای مهدوی مقیم فنلاند
۱۰ـ مبلغ ۵۰۰ یورو از آقای محمد ترکمنی مقیم فنلاند
۱۱ـ مبلغ ۶۶۰ یورو از خانم عزیزه ترکمنی مقیم فنلاند
۱۲ـ مبلغ ۱۰۰ یورو از خانم مهناز حیدری مقیم فنلاند
۱۳ـ مبلغ ۲۰۰۰ کرون سویدنی از آقای قاسم علی ناصری مقیم استکهلم سویدن
۱۴ـ مبلغ ۱۱۶۰ دالر امریکایی از آقای قاضی شیبری و قومای اسماعیلیه مقیم فرانکفورت آلمان
۱۵ـ مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰ تومان از هیات عزاداران حسینی برادران جاغوری مقیم محمودآباد اصفهان ـ ایران
۱۶ـ مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰ تومان از مجمع فرهنگی رهروان رهبر شهید بابه مزاری مقیم اصفهان ـ ایران
۱۷ـ مبلغ ۵۶۵۰۰۰ تومان از هیات عزاداران حسینی برادران سیداحمد مقیم محمودآباد اصفهان ـ ایران

ب ـ کمک های که توسط کمک دهندگان و یا نماینده شان در موارد معین با اطلاع کمیته مالی جنبش روشنایی به مصرف رسیده است:
مبلغ ۹۷۰۰۰ افغانی کمک عدالتخواهان مقیم شهر تیرول ـ اتریش که میان خانواده های معظم ۱۱ شهید توزیع شده است و گزارش آن در اختیار کمیته مالی قرار داده شده است.

گزارش مصارف و تخصیص کمک ها با نهایی شدن روند تداوی مجروحان و پس از بررسی های کمیته نظارت شورای عالی مردمی، منتشر خواهد شد.

هموطنان عزیز و عدالتخواه !
کمیته های مالی و امور خانواده های معظم شهدا در ادامه برنامه جستجوی حامی مالی برای خانواده های شهدا، ۹ خانواده شهید دیگر را به حامیان مالی شان معرفی کرده اند که گزارش کامل آن در هفته پیش رو منتشر خواهد شد.
جنبش روشنایی مصمم است تا به یاری خدا و حمایت مردم عدالتخواه خود در سطح جهان، همزمان با ادامه مبارزه عدالتخواهانه اش، مسولیت خود در قبال یادگاران یاران و پیشاهنگان شهید را ادا نماید. در این راستا از همه عدالتخواهان که مایل به سهم گیری در این برنامه باشند دعوت می شود با کمیته های مالی و امور خانواده های معظم شهدا و یا با یکی از اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در تماس شوند.

کمیته مالی جنبش روشنایی
۲۸ عقرب ۱۳۹۵
کابلپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*