اعلامیه شماره (٢٨) شورای عالی مردمی جنبش روشنایی

بسم الّرب الشهداء والصدقین

shomara 5اعلامیه شماره (٢٨) شورای عالی مردمی جنبش روشنایی
٢ اسد و فاجعه ی خونبار میدان روشنایی کابل که در واقع پاسخی از جنس گلوله و کشتار در برابر دادخواهی و مردم سالاری و برابری خواهی بود، نقطه ی عطف مبارزات دادخواهانه و عدالت طلبانه در برابر دستگاه ستم و تبعیض، نه تنها در این سرزمین که تاریخ دادخواهی جهان است. پس از آن اندوه بزرگ و فاجعه ی خونین، مردم عدالتخواه و مبارز مان از سراسر جهان در یک بسیج شکوهمند تاریخی، خانواده های معظم شهدا و مجروحان قهرمان مان و در کلیت، جنبش روشنایی را با حمایت های بی سابقه مادی و معنوی، هرچه بیشتر از پیش قدرتمند ساختند و همه با هم نشان دادیم که ما بر خاک نیفتاده ایم و پرچم دادخواهی و مبارزه در برابر ستم و تبعیض سیستماتیک حاکمان مستبد و فاشیست ارگ و سپیدار را بیشتر از پیش در میدان مبارزات مدنی مان بر فراز خواهیم کرد و جنبش روشنایی به برکت خون مقدس شهدا و همت بلند و قاطع مجروحان و بازماندگان، متعهد است که با پاس خون جوانان دادخواه و پیش کسوت مان، تا رسیدن به مطالبات برحق شهروندی مان و نفی قاطع تبعیض و ستم خفقان آور، میدان مبارزات مدنی را بیشتر از پیش گرم خواهد نگهداشت.
اینک که در آستانه ی فرارسیدن چهلم شهدای جنبش روشنایی قرار داریم، نخستین مراسم فرامرزی چهلم شهدای قهرمان مان از کشور استرالیا آغاز خواهد شد. باور داریم که هموطنان باهمت و بیدارمان، هزاران کیلومتر دورتر از کابل، مراسمی در شأن شکوه و عظمت شهدای قهرمان و ایثارگر مان برگزار خواهند کرد. شورای عالی مردمی جنبش روشنایی جهت امتنان از حمایت های بی دریغ و گسترده ی مالی و معنوی هموطنان بیدار و عدالت خواه مان در استرالیا و شور و مصلحت در باب برنامه های بعدی جنبش روشنایی در کابل و سراسر جهان، محترم آقای داوود ناجی عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی را به عنوان نماینده ی شورای عالی مردمی جنبش روشنایی به کشور استرالیا اعزام کرده است تا با اشتراک در مراسم باشکوه چهلم شهدای جنبش روشنایی در استرالیا و دیدارهای متعدد با هموطنان بیدار و باهمت مان در آن کشور، در جهت استحکام روابط میان جبهه ی مبارزات مدنی کابل و استرالیا برای هماهنگی برای برنامه های بعدی و دوام این دادخواهی تاریخی و شکوهمند در سراسر جهان، گفت و گو و تبادل نظر کنند. ما جدی تر و قاطع تر از پیش، بر آنیم که مبارزات مدنی را باشکوه تر و گسترده تر از پیش در سراسر جهان تا رسیدن به مطالبه ی برحق و دادخواهی برای شهدای ایثارگر و قهرمان مان، ادامه بدهیم.

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی
سوم سنبله ١٣٩۵، کابلپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*