ما می آییم !

۰ما می آییم !
خبر فوری
مسیرهای ده گانه تظاهرات بزرگ و نامحدود عدالت خواهان در خیابان های کابل اعلام شد.
اعلامیه شماره (۲۲) شورای عالی مردمی
(در پیوند با تظاهرات نامحدود ۲ اسد)
به نام خداوند توانا و دادگر
هموطنان بیدار و آگاه!
همانگونه که در گردهمایی بزرگ عید روشنایی اعلام کردیم، روز شنبه دوم اسد، اوج نمایش عدالت طلبی و نقطه عطف در تاریخ مبارزات مدنی ماست. بنا براین شورای عالی مردمی جنبش روشنایى، مسیرهاى تظاهرات نامحدود را به تفصیل ذیل به اطلاع عموم میرساند:
مسیر شماره یک: قلعه نو، پل خشک، جاده شهید مزاری، کوته سنگی، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری
مسیر شماره دوم: شهرک امید سبز، افشار دارالامان، بهادرخان، چهار قلعه چهار دهی، جاده کاتب، چوک شهید مزاری، کوته سنگی، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره سوم: قلعه فتوح، دوغ آباد، سه راهی علاالدین، چهارراهی پل سرخ، دروازه جنوبی دانشگاه کابل، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره چهارم: افشار، کارته مامورین، سرک سیلو، دانشگاه طبی کابل، کارته سخی ، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.۰۰
مسیر شماره پنجم: چنداول، مسجد جعفریه، سرزیر زمینی، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره ششم: خیرخانه، تایمنی، مسجد قهرمان کربلا، مسیر جماعت خانه، چهارراهی حاجی یعقوب، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره هفتم: ، چهارقلعه وزیر آباد، برج برق، قلعه موسی، چهارراهی حاجی یعقوب، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره هشتم: پایکوب نصوار، قلعه فتح الله، چهارراهی حاجی یعقوب، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره نهم: ده خدایداد، چمن حضوری، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
مسیر شماره دهم: قلعه چه، بینی حصار، چمن حضوری، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.
آغاز حرکت از مسیرهای اعلام شده: راس ساعت ۷ صبح روز شنبه ٢ اسد ۱۳۹۵
محل تحصن، بعدا به اطلاع عموم رسانیده میشود.
شورای عالی مردمی – کابلپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*