هیچ دسیسه و معامله ی ننگین مسیر توتاپ را تغییر داده نمی تواند !

zolfqar1بنام خداوند آگاهی وعدالت
هیچ دسیسه و معامله ی ننگین مسیر توتاپ را تغییر داده نمی تواند !
سران حکومت وحدت ملی قرار داد انتقال برق ۳۰۰ میگا وات از دوشی به بامیان را با هیاهو و تبلیغات دروغین برای ۲۰۰۰۰ خانه بامیانی درارگ تبعیض امضا نمود. این حرکت عجولانه و متعصبانه سران حکومت پا نهادن روی حق مسلم مردم و جواب رد به خواست میلیون ها انسان عدالتخواه درداخل و خارج کشورمیباشد.
آقای غنی و عبدالله !
اینبار مردم آگاهانه پرچم عدالت را علیه ستم و تبعیض بردوش بالا نموده اند با امضای چنین قراردادهای غیرعملی و با راه اندازی تبلیغات و گفتن مبارکبادی ها توسط دهل چیان شما کوچکترین تاثیر روی اراده و عزم آهنین مردم ندارند، مردم ازدسایس و معاملات پشت پرده ی شما دقیق آگاه اند، از سیاست های ضد انسانی شما عمیقا ناراض وقرن هاست که چنین امضاهای غیرعملی را شاهد بودند و شما طی دو سال ثابت نموده اید که سیاست حذف و سیاست زمینگیر شدن افغانستان مرکزی را روی دست گرفته قدم به قدم عملی مینمایید بجای اینگونه سناریوی عوام فریبانه دست از دشمنی با مردم بردارید و بگذارید که توتاپ از مسیر اصلی خود بگذرد همچنانیکه این مردم سویچ قدرت بدست شما پذیرفته اند شما هم سویچ برق را بالای این مردم اعتماد نمایید با بی اعتمادی و سیاست حذف وطن ساخته نشده و نمیشود.
چند هفته است که جنگ کوچی را بصورت پلان شده در ولسوالی های بهسود و ناهور راه اندازی نموده اید و درین جنگ شاه بابه واحمدشاه قهرمان جام شهادت را نوشیدند و هدف این جنگ بسیار واضح است، مردم از مطالبات برحق شان دست بردارند و مردم در مقابل سیاست های ظالمانه شما کوتاه بیایند، دیدید که مردم با تمام توان در مقابل کوچی های متجاوز ایستاد شدند ازعزت، ناموس، خانه و سرزمین شان جانانه دفاع کردند، باید بدانید که مردم از توتاپ هم نمی گذرند این گزافه گوی نیست و دقیق میدانید که مردم و پیشقراولان جنبش روشنایی درین شب و روز مصروف ثبت نام و آمادگی برای یک تظاهرات میلیونی نامحدود بی برگشت اند.

آقای غنی و عبدالله !
دروغ های بی شرمانه شما هرروز برای مردم ثابت میشود. از طرف شما بارها اعلام گردید که گذشتن مسیر برق از بامیان به هزینه اضافی ۳۵ میلیون دالرضرورت است، علت اساسی تغییر دادن مسیر توتاپ از مسیر بامیان به سالنگ کمبود بودجه است، حکومت و تمویل کنندگان خارجی قادر به پرداخت این هزینه نمی باشد اما حالا هزینه ۱۶۰ میلیون دالر که مصرف کشیدن لین از دوشی به بامیان می شود با کدام معجزه و از کدام منبع تامین می شود.
وزارت انرژی و آب و شرکت برق ادعا کردند که مطالعات تخنیکی و فنی جهت عبور مسیر برق از بامیان- میدان وردک حدود سه سال را در بر میگیرد اما اکنون چطور شد که طرح انتقال برق ۳۰۰ میگا ولت به بامیان در ظرف یکماه نهایی میشود؟.
شما هردو دروغگویان بی حافظه و متعصبین هستید که افغانستان را قصدا به طرف جنگ داخلی و تجزیه شدن میکشانید و شما هردو عامل اصلی ومادر تمام بحران ها در کشورمیباشید.
دهل چیان ارگ تبعیض و معامله گران شرف، حیثیت و غرور مردم نهادینه شدن تحقیر، توهین و ذلت را برای مردم مبارکی دادند، با نیشخند یاد آور شدند که دیدید سویچ برق به شما نرسید، ماستر پلان بیست ساله تصویب شده برق دست خورده و تغییر نمود و حق سرخ شما پایمال شد در حالیکه میدانند راه علیه تبعیض و ستم اینبار راه بی برگشت است، یا با عزت زندگی میکنیم یا دسته جمعی میمیریم.

مردم اراده کرده اند که سرنوشت تبعیض آمیز و تحقیرآمیز را برای همیش تغییر دهند و برنامه مرگ تدریجی را با خون شان متوقف سازند.

اراده آهنین مردم علیه تبعیض اینبارشکست ناپذیراست

ذوالفقارامید
۳۱ جوزا ۱۳۹۵پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*