برنامه هایی که در دستور کار جنبش روشنایی قرار دارد:

rrبرنامه هایی که در دستور کار جنبش روشنایی قرار دارد:
—–
١. تهیه ی نامه های سیاسی و تخنیکی به ضمیمه ی تمام اسناد و مدارکی که تبعیض آمیزبودن فیصله ی ١١ ثور کابینه ی حکومت وحدت ملی و مناسب بودن مسیر بامیان-میدان وردک به نسبت مسیر سالنگ را ثابت می کند. این نامه ها که در آن به صورت همه جانبه/فشرده به همه ابعاد پروژه ی خط برق ۵٠٠ کیلوولت ترکمنستان پرداخته شده است، به تمام سفارت خانه هایِ خارجیِ مؤثر و نهادهای معتبر بین المللی فرستاده خواهد شد.
٢. ۴ شب جمعه ماه رمضان و سه شب قدر در مصلای بابه مزاری احیا خواهد شد. در این شب ها برنامه های متنوع و مختلف در دستور کار ستاد برگزاری این مراسم ها قرار دارد. از این پس، مصلای بابه مزاری به کانونی فعال برای برگزاری برنامه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی بر محور اندیشه ها و آرمان های عدالت محور و احیاکننده ی بابه مزاری تبدیل خواهد شد. در ماه رمضان، ما به صورت گسترده برای برگزاری یک تحصن بزرگ مردمی بعد از عید فطر کار خواهیم کرد. ماه رمضان را به حکومت فرصتی می دهیم تا بیش تر از این بر فیصله ی مستبدانه و تبعیض آمیزش پافشاری نکرده و یک گام عملی در راستای انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی بردارد. در صورت لجاجت حکومت، جنبش روشنایی تحصن بزرگ و گسترده ی پس از ماه رمضان اش را روی دست خواهد گرفت.
٣. جنبش روشنایی به عنوان یک جنبش مردمی/اجتماعی فعال و کنشگر، برای قربانیان ناامنی های شمال و تمامی قربانیان تروریزم و طالبان عسکر و رهبر دادخواهی کرد. در این راستا، به صورت فعال و همه جانبه در دادخواهی برای قربانیان شمال و همه ی قربانیان بی دفاع و گمنام کشور سهم خواهد گرفت.
۴. جنبش روشنایی از حمایت و همکاری تمام جریان ها و حلقات سیاسی کشور در راستای برقراری عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن و مبارزه در برابر ستم و تبعیض و فسادپیشگی، استقبال می کند. دروازه ی گفت و گو، تفاهم و رایزنی بر سر مطالبات برحق و عدالت طلبانه ی مان را با جریان های قانونی سیاسی کشور نمی بندیم و در این راستا، به صورت فعالانه و هشیارانه در محور مطالبات برحق مردم مان و مبارزه در برابر ستم و تبعیض سیستماتیک و فساد گسترده در حکومت با جریان های سیاسی به گفت و گو خواهیم نشست.
۵. طرح شکایت های حقوقی (به ضمیمه ی اسناد و مدارک معتبر و کافی) در مورد حق تلفی ها، جنایت ها و استبدادهای تاریخی حکومت های پیشین و فعلی و محورها و کارگردانان ستم و جنایت و تبعیض که عده ای از آن ها در حکومت فعلی سهیم هستند، در دستور کار ما قرار دارد. این برنامه ی کلان هنوز نهایی نشده است و داریم در مورد ابعاد و جزئیات و کلیات آن کار می کنیم که به زودی و به محض نهایی شدن آن، اطلاع رسانی خواهیم کرد.
حکومت باید بداند که جنبش روشنایی عقب ننشسته و از مطالبات برحق شان چشم پوشی نخواهد کرد. ما برای راه اندازی و برنامه ریزی اعتراضات گسترده و تأثیرگذار در برابر ستم و تبعیض به یک وقفه ی به ظاهر آرام و بی سر و صدا رفته ایم. موج های قدرتمند اعتراضات و دادخواهی به زودی از راه خواهند رسید تا حکومت بفهمد که مطالبات برحق مردم و گفتمان های ریشه دار عدالت و مبارزه در برابر ستم و استبداد و فسادپیشگی قابل معامله و خرید نیست. ریشه ی دادخواهی و عدالت طلبی و مبارزه در برابر ستم و تبعیض، به معامله گران و سازشگران ما بسته نیست. گفتمان شکوهمند عدالت و دادخواهی در خانه خانه ی این مردم روشندل و مبارز ریشه دوانده است و هرگز قابل معامله نخواهد بود.
ما می‌‌‌توانیم!
از صفحه‌‌‌ای خادم کریمی.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*