شورای عالی مردمی وضرورت یک تشکیلات قوی ومنسجم .

۷شورای عالی مردمی وضرورت یک تشکیلات قوی ومنسجم .

خدا را سپاس :  من چندی پیش مطلب را در باره شورای عالی مردمی متذکر شدم که خوشبختانه این ایده در روز حماسه ۷ جوزا رسما اعلان گردید . وآن اینکه  از این پس شورای عالی مردمی  با تشکیلات ومدیریت رسمی برای همیشه آغاز بکار خواهند کرد . ما این آغاز را به فال نیک گرفته یک بار دیگر مطالب نشر شده را با شما دوستان به اشتراک می گذاریم . واز دیگر دوستان نیز دعوت می نمایم  تا مطالب شان را به سایت جنبش عدالت خواهی  بفرستند ودر راستایی حاکمیت قانون در شورایی عالی    مردمی کمک کند با سپاس .

jat20.com@gmail.com

۱- مردم آگاه ما مثل همیشه حماسه آفرید حماسه به بلندای تاریخ کهن این سر زمین . زبان عاجز قلم قاصر از بیان این همه حماسه .

۲ – جنبش عدالت خواهی تبسم آثارش را در جنبش عدالتی خواهی روشنایی به خوبی نشان داد . ما در این خراب آباد یک قرن برق نداشتیم وحالا هم برق نمی خواهیم . به همان میزان توهین تخقیر تبعیض سیستماتیک هم را نمی پذیریم .۲۲

۳- اولین آثارش در کنار هم قرار گرفتن همه آحاد ملت از رهبران گرفته تا ادم های عادی جامعه با سلیقه ودیدگاهایی مختلف برای عدالت خواهی ورفع تبعیض سیستماتیک است . چنین صحنه هایی آرزویی دیرینه ودست نیافتنی ام محسوب می شد. واین را به برکت گلوی بریده تبسم وآکاهی مردم عزیز مان از دنیا نرفته شاهد آن بودیم خدا را از این لحاظ بی نهایت شاکریم . این دست آورد کمی نیست چون که صد امد نود هم پیش ما است این دست اورد را دست کم نگیریم .

۴ – متاسفانه در کنار هم قرار به این شکلی عمر دوامی ندارد البته اگر این جنبش عالی مردمی خود را با یک تشکیلات قوی منسجم نسازند . یک عده تجربه ۲۰ عقرب از یاد شان نرفته گزینه جز قرار گرفتن در کنار مردم را نداشت . حال واقعا آنها می خواهند تا آخر در کنار شما بمانند ؟!. مطمنا این بستگی به سیاست ها شورای عالی مردمی دارد . به این معناه که شورایی عالی مردمی با دو طیف از مخالف روبرو هستند .

الف : طیف داخلی : که بر اثر فشار مردم در کنار مردم قرار گرفته اند دنبال فرصت وبه چالش کشیدن خود مردم اند تا به منافع علیایی شخصی شان بیش تر از هر زمانی دیگر برسند .۷-۱

ب : دولت  که بسیار با برنامه ریزی شده سیستماتیک علیه منافع مردم ما موضع گیری می کند .

با این حال هردوسته با ابزار قوی وتشکیلات منسجم تر دنبال فرصت اند تا ضربه کاری را وارد نموده خود را معصوم تر از همه قلمداد نمایند .

حال براستی مقابله با چنین جریان با شورای عالی مردمی بدون تشکیلات وسازماندهی قوی امکان پذیر است ؟ قطعا نه ؟.

حتی اوردن مردم گاه در صحنه را نمی توان به شورای عالی مردمی منتصب کرد  مردم با شعور وآگاهی خود به میدان آمده اند و وظیفه خود را انجام داده اند . حال اگر شورای عالی مردمی زره ای به فکر مردم است و واقعا می خواهند از دست آور حرکت های مردمی پاسداری کنند قطغا به این بی تشکیلاتی نمی شود .

دشمنان ومخالفین ما همه با ابزار قوی وتشکیلات منسجیم  کار می کنند ولی ما یک برنامه مدون برای این کار نداریم . هنوز روزی از انقلاب روشنایی نگذشته که حرف حدیث ها شروع شده وکسی هم نیست به این یاوه گویی ها پاسخ دهند .

بجای مطرح کردن خواسته های مردم وپی گیری مطالبات عدالت خواهی به مسایل حاشیه ای پرداخته وبه گونه می خواهند مردم در میان خود شان درگیر کنند .۷-۲

جلوی این همه بی برنامه گی را فقط می تواند یک شورای عالی مردمی که با تشکیلات قوی ومنسجیم باشد می تواند مدیریت کنند در غیر این صورت کلاه مردم وهمه پس معرکه خواهند بود .

– ۲۷ ثور۹۵ در کنار ۲۰ عقرب ۹۴ از روز هایی بیاد ماندنی تاریخ بحساب خواهند آمد روزی که با صدای دلنشین داود سرخوش عزیز نگاه مان را نگاه، شاد تر ساخت . وامید به آینده را چند برابر . گرچند راه فردا وظیفه خودش را به خوبی انجام نداد ما این را به حساب مشکلات شان می گذاریم ولی این حماسه پر شور مسولیت چیز فهم کشور را مخصوصا شما عزیز هموطن را سنگین سنگین تر کرد .

۵ – براستی بعد از یک قرن زندگی در این خراب آباد به این صورت وتجربه دولت ودموکراسی جهانی به این شکل شمایل و تبعیض سیستماتیک قرن ۲۰ در مقابل بعد از این همه اتحاد همدلی و حماسه آفرینی مردم آیا چیزی به ذهن تان نمی آید ؟!! چه باید کرد ؟ چکنیم ؟ راه حل چیست ؟ دراین باره فکر کنید من هم فکری دارم که در با شما شریک می سازم .

در راستای نوشته قبلی ام به نوشته دوست عزیز نسیم جعفری برخوردیم که در واقع از زاویه دیگر بیان کننده حقیقت تلخ این خراب آباد به نام فغانستان است . تاکی ما به خواطر منافع ملی دست از همه چیز بکشیم فغان کنان اواره خیابان کوچه ها باشیم تاکی؟ چه باید کرد ؟.۷-۳

من عرض این است که درد تبعیض سیستماتیک چیزی نیست که کسی آن را با تمام وجودش حس نکرده باشد مسئله اصلی این است که چکنیم راه حل چیست ؟.

تاکی ما به خواطر منافع ملی دست از همه چیز بکشیم فغان کنان اواره خیابان کوچه ها باشیم تاکی؟ چه باید کرد ؟.

حرف من این است که تبعیض سیتماتیک که فاشیست ها آن را بنا نهاده بسیار حساب شده کارکرده است . اول سراغ شخصیت های تاجیک رفته وآن های را که در راستایی اجرای این طرح خود به عنوان مانع می بیند یکی پس اردیگری سرکیسه کرده و امروز با خیال راحت هرکاری را که دلش بخواهند انجام می دهند . از شهید مسعود گرفته تا ربانی تا از دست دادن جنرال فهیم . با وجود چنین شخصیت ها فاشیست ها خواب خیال نداشت . بد بختانه تاجیک ها نیز وضع شان اگر از ما اگر بد تر نباشد بهتر نیست . ۷=۴

درمیان هزاره ها با وجود تیکه داران و معامله گران حرفه ای  مشکلی در راه رسیدن به اهداف خود نمی بیند و ما بد بختانه این سناریو را در چنبش عدالت خواهی تبسم دیدیم  .

با این وضع  آشفته : حال که قرار است کسی برای ما شما کار نکند وظیفه ما چیست ؟ ۱۵ سال از آن همه کمک های جهانی سهم من تو چیست ؟

خوب حالا راه حل :

من فکر میکنم جنبش عدالت خواهی تبسم وجنبش عدالت خواهی روشنایی را به فال نیک بگیریم از این فرصت بدست آمده استفاده بهینه نمایم .tab

دیگر وقت ان رسیده است که جنبش عالی مردمی یک تکان جدی بخود داده به شکل ظاهر وباطن خود سرو سامان بدهند .

جنبش عالی مردمی آیینه قد نمایی است که هر عدالت خواهی وطن خود را در چهار چوب او می بیند در جمع او احساس می کند .۷-۵

از طرفی این جنبش های مقطعی اگر به جنبش های منظم سازمانی وسماندهی منجر نشود عمر طولانی نه خواهند داشت .

ما به یک جنبش عدالت خواهی مدیریت شده وسازمان یافته ضرورت داریم .

عرض ما این است شورای عالی مردمی کمیته ها ویا کمیسون مختلف داشته باشد وبه بسیاری مسایل دقیق حساب شده برنامه داشته باشد.

از عموم دوستان نظر خواهی وبرای یک ایین نامه خوب از دوستان در سراسر دنیا درخواست کمک کند . بجای اه ناله برنامه های کاربردی را برای مناطق مرکزی در دست مطالعه قرار دهیم .۷-۶

خوش بختانه این این طور برنامه ها ادم های متخصص می خواهند که خوشبختانه در همه زمینه ها مشکل از این ناحیه نداریم .

لطفا به اشتراک بگذارید ونظر خود را در بیان نماید.

شما به شورای عالی مردمی فکر کنید که از یک ایین نامه قوی و سازمان یافته برخوردار باشد . بجای آنکه افراد وظیفه را تعین کنند قانون واین نامه حکم فرما باشد آن وقت هیچ کس ان شورا ملک شخصی خود نپنداشته و در راستای وظیفه محوله اقدام خواهند کرد . شورای مرکزی دبیر کمیته ها وکمیسون ها . همه بر اساس انتخابات داخلی به وقت زمان محدود ومشخص اتخواب شوند .

۷-۷

مهم ترین بخش ها بخش های اقتصادی خواهند بود چون این سازمان نیاز به مسایل اقتصادی دارد . برای مدیران وکارمندان ثابت معاش بدهند . معاش آن ها را در صورت نیاز باید این شورا از اعضا ء جمع اوری نموده ومقدار حق عضویت را به تناسب کمیته ها وکمیسون ها ماهانه حق العضو بگریم . مقدار حق عضو را با تناسب شغل تعین گردد . مثلا اصناف وبازاریان وکسبه عضویت شان با یک دانشجو فرق کنند .

در هر شهر وکشور می تواند ایجاد شعبه کند همه می تواند با توجه با تخصص شان در کمیته های مربوط اشتراک کند وماهانه حق عضو بپردازند . در انتخاب عضو هیچ محدویت نباشد . تا همه اقشار خود را در یکی از اعضا شور دیده ودر آن اشتراک نمایند ..لطفا به اشتراک بگذارید ونظر خود را در بیان نماید.

خوب فرض می گیریم که چنین شورای به وجود آمد وظیفه این شورا چیست ؟ این شورا چه کار کنند ؟.

خوش بختانه این شورا مرکب از کمیته ها وکمیسون های است که وظایف تک تک آن ها را قبلا نوشته در ایین نامه ذکر شده است این مهم ترین و مشکل ترین بخش کار است که باید دقیق حساب شده نوشته و صورت گیرد.۷-۸

من عرضم این است بجای آه ناله … که در این مدت ۱۵ سال کردیم بجای اینکه به یخین ان وبه ریش ان یکی دیگه بچسپیم کمی به کار های کار بردی فکر می کردیم وضعیت مان قطعا این نبود . فرض براین است که دیگران برای من تو کار نمی کند ما هم دست روی دست گذاشته بنشینیم که چه ؟ قطعا پاسخ منفی است ؟.

کمیته وکمیسون های مختلف بر اساس نیاز شکل خواهند گرفت اگر وضعیت به همین صورت ماند یک کمیسون به عنوان پیگیری خواسته شورا از دولت این کار را به عهده خواهند گرفت . مثلا در خصوص جنبش روشنایی همه خود را درگیر نخواهند کرد . کمیسون پیگیری مطالبات شورای مردمی ان را پی گیری نموده ونتیجه را به شورای مرکزی و دبیر کل خواهند رساند ان ها نسبت به ان اعلان موضوع خواهند کرد .

کمیسون مدیریت کلان شهر :

این کمیسون وظیفه دارد چند شهر مهم برای مناطق مرکزی سروی نموده وهمه مسایل ان را فهرست وار براورد نماید . مهمترین مسایل برای یک شهر راهای مواصلاتی زمینی وهوایی آن شهر خواهندذ بود . برای یک میدان هوایی استاندارد که همه نوع هوا پیما بتواند بنشیند پرواز نمایند از ضروریات یک شهر ایده ال است . چیری که مناطق مرکزی آن را ندارد . واز آن شدیدا رنج می برد.

کمیسون تامین منابع مالی برای پروژه های کلان در مناطق مرکزی .۷-۹

این کمیسون وظیفه دارد برای منابع مالی این پروژه ها تلاش کنند از کمک های جهانی گرفته تا کمک های خود مردم بالخصوص از دولت فاسد البته اگر چیری گیر بیاد .

لطفا به اشتراک بگزارید . نظر اصلاحی خود را بیان نماید.

jat20.com@gmail.com

 پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*