اعلامیه شماره (۱۵) شورای عالی مردمی

۳

اعلامیه شماره (۱۵) شورای عالی مردمی (در پیوند با اعلام نتیجه کار کمیسیون نام نهاد ملی)
به نام خداوند توانا و دادگر
هموطنان عزیز و عدالت طلب!
همانگونه که در اعلامیه های قبلی گفته بودیم، کمیسیون نام نهاد ملی حکومت، طبق سناریوی قبلی ارگ و سپیدار، نمایش خود را به پایان رساند و نتیجه ای را که انتظار می رفت اعلام نمود. قبل از اعلام نتائج کار این کمیسیون نیز، عناصر حکومتی با تمام توان، به منظور آرام کردن مردم و انحراف افکار عمومی، با بوق و کرنا طرح بدیل حکومت را منحیث نتیجهء از قبل توافق شده کار کمیسیون تبلیغ و با صد زبان به مردم می رساندند که به فیصله ۱۱ ثور کابینه مبنی بر تغییر مسیر لین برق، تمکین کنید.
هموطنان عدالت طلب کابل!
از قضا پانزدهم اعلامیه شورای عالی مردمی، مصادف شده است با پنجم جوزا سالروز تولد پیر پشمینه پوش و پیشوای عدالتخواه مردم ما، شهید مزاری، “شهید وحدت ملی” و عدالت اجتماعی در افغانستان. شورای عالی مردمی ضمن تبریک این مناسبت مبارک، فیصله کمیسیون نام نهاد ملی را در مورد تأیید مسیر سالنگ یک خیانت ملی دیگر دانسته، موارد ذیل را به اطلاع مردم می رساند:
۱- آنچه کمیسیون نام نهاد ملی پیشنهاد کرده است، دقیقا همان فیصله ضدملی ۱۱ ثور کابینه است. فیصله ۱۱ ثور کابینه در بولیت هفتم بخش پنجم گزارش کمیسیون نام نهاد ملی چنین تصریح شده است: «جلسه مورخ ۱۱ ثور کابینه، پس از مباحثات و ارزیابی مقایسوی هردو مسیر تأکید نمود تا مسیر سالنگ برای انتقال لین ۵۰۰ کیلوولت تأیید گردیده، نیازمندی های بامیان به انرژی و برق با تأمین ۳۰۰ میگاوات برق از طریق لین ۲۲۰ کیلوولت رفع گردد». بنا براین جنبش روشنایی پیشنهاد این کمیسیون حکومتی مبنی بر عبور لین ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ و فرمان رییس جمهور در رابطه با ادامه کار در این مسیر انحرافی را که تأیید همان فیصله ظالمانه کابینه است، یک خیانت تاریخی به مردم افغانستان دانسته و به هیچ صورت آن را نمی پذیرد. جنبش روشنایی مصمم است که در برابر این ستم آشکار، مبارزات خویش را در داخل و خارج کشور همچنان ادامه دهد.۳۳
۲- وعده های جدید حکومت که در گزارش کمیسیون نام نهاد و فرمان ریاست جمهوری آمده است، تنها یک نیرنگ است. این وعده ها از یکسو فاقد جنبه های عملی است و از سوی دیگر، فاقد پشتوانه های علمی و منطقی. حکومت، اصلی ترین دلیل انتخاب مسیر سالنگ را نبود وجوه مالی میداند و این دلیل، در گزارش کمیسیون نام نهاد نیز انعکاس یافته است. پرسش اساسی این است که اگر در آن مسیر ۲۵ ملیون دالر وجه مالی قابل تدارک نیست؛ برای طرح بدیل و کشیدن لین جدید که وجوه مالی آن چندین برابر است، از کجا تأمین میشود؟ علاوه برآن هرگاه دولت های بعدی بخواهد از معادن و منابع برق حرارتی استفاده کند، به لینی با ولتاژ بلند نیاز مند است. بنا براین سرمایه گذاری نادرست برای زیربنای برق کشور، سالهای سال، توسعه کشور را به تعویق خواهد انداخت.
۳- مبارزات جنبش روشنایی اساسا یک مبارزه ضد تبعیض و ایستادن در برابر یک ستم سیستماتیک است. از این جهت راه ما دشوار و طولانی است. بنا براین از همه هواداران جنبش روشنایی در داخل و خارج کشور می خواهیم تا عزم شان را برای یک مبارزه جدی و متداوم جزم نمایند. چشم انداز مبارزه ما روشن است. یقین داریم که نتیجه مبارزات هواداران جنبش روشنایی، تبعیض پیشه گان را شرمسار تاریخ خواهد ساخت.
۴- از شهروندان عدالت طلب کابل تقاضا می کنیم تا با حضور حماسی خود در گردهمایی بزرگ روز جمعه، هفتم جوزا در مصلی بزرگ شهید وحدت ملی و عدالت اجتماعی، استاد عبدالعلی مزاری نفرت و انزجار خویش را در قبال این تصمیم غیر عادلانه حکومت ابراز نموده، رویداد بزرگ دیگری را ثبت تاریخ مبارزات مدنی شان سازند. در این گرد همایی بزرگ، تصامیم بعدی شورای عالی مردمی و ادامه راه مبارزه عدالت خواهانه هواداران جنبش روشنایی نیز اعلام خواهد شد.
و من الله توفیق
شورای عالی مردمی
کابل- ۵ جوزا ۱۳۹۵پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*