طلوع وخیانت ملی در اشتراک به سهم گیری ذیرکانه در ادمه ظلم تبعیض :

فطلوع وخیانت ملی در اشتراک به سهم گیری ذیرکانه در ادمه ظلم تبعیض :
تازه از پای تلویزون طلوع بلند شدم خسته از آنچه که بیشرمانه تدارک دیده شده بود . این رسانه دیگر رسانه فرهنگی وبی طرف نیست به یک شرکت تمام اقتصادی تبدیل شده است . که کی بیشتر پول می دهند تا تفاله های آنها را به نخشار بگیرند . این تلویزون وقتی پای جیب خالی کردن تحت عنوان ستاره افغان می شود واز این راه جیب بساری را خالی کردند . ولی اگز یکی پیدا شود پول بیشتر بدهند روز را شب جلوه می دهند .این تلویزون دیگر اهمیت وبی طرفی شان را از دست داده است . شما به چینش کسانی که دعوت شده است نگاه کنید
۱- دو نفر از برشنا دو نفر از طرفداران جنبش عدالت خواهی و یک نفر از فعال مدنی . این فعال مدنی چنان بی شرمانه از و ذیرکانه از طرح های غیر ملی وغیر انسانی برشنا دفاع می کرد که یکی از مخاطبین در تالار حوصله شان سر رفته اور را فعال برشنا خطاب کرد . همه حضار کف زدند .
۲- وقتی که طرفداران جنبش روشنایی صحبت می کرد در وسط حر ف آنها می پرید تا سر رشته سخن از دست آنها بیرون شود این یک تاک تیک رسانه ای است که همه به آن وقف نیستند ولی بیشرمانه طلوع آن را به اجرا می گذاشت .
۳ – به فعال برشنا و دولتی ها بیشتر وقت می داد به حد که داد اقای امینی در امد که به همه وقت مساویانه ندادید . بسیاری دیلیل دیگر که فرصت بیانش نیست .
نتیجه :
ما وقتی که چنین صحبت های دعوت می شویم باید فی الجمله اطلاع از بقیه مدعوین داشته باشیم ان وقت بهتر می توانیم قضاوت کنیم که اصلا رفتن به چنین گفتکوی صلاح است یا نه ؟
در گفتگو شرط اول فهم مطلب است فهم مطلب نیاز مند به داشته های علمی است چیزی پرشنا وفعال برشنایی از آن عاجزند .

خوشبختانه فعلا ما دو تا رسانه داریم کرچند فعالیت شان به سر حد قابل قبول نیست ولی امید وار کننده است . وظیفه تک تک مان است که این رسانه را بهتر بشناسیم .

پاسخ همه این بی عدالتی ها فردا در خیابانهای کابل خواهیم داد . نظام اپارتایدی را رسوا خواهیم کرد . دنیا بداند که در قرن ۲۱ چنین نظام های فاسد وآپارتایدی در بیخ گوش شان وجود داشته و دارد . ما بدون برق شب آرام می خوابیم ولی با مارش عدالت خواهی در خیابانهایی کابل خواب را از چشمانی فاشیست ها خواهیم گرفت یا حقپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*