««بهار!»»

««بهار!»»

باکول «خلته»خوو دیست کد؛ اَلی گفته اُنجِست کد
دانه خورگوو ره تیت کد؛ یک، دو و سه و بیست کد
***
آجی «سپَن» خوو دود کد؛ نیگره خوده ماکوود کد
دست دُووا را بال کد؛ از پاس آتی فووت کد !؟
***
آتی سمن خوو زین کد؛ دُلدُل خوده قمچین کد
اسپار خوده گردو کد؛ سوون زمینا جولوو کد
***
۱۲۶۷۰۷۸۴_۱۲۵۸۹۶۴۴۵۰۷۸۳۶۴۱_۲۴۸۲۵۰۸۰۸۰۵۹۹۴۶۳۲۹۵_n
آبی لچک خوو سرکد؛ برزووی خوده ده بر کد
بلده تاله آشار کد؛ داس دیرو خوو در کد
******
لالی خر خوو پالو کد، خورجین خوده اوزوو کد
پاس مال و برگوو شد،«تیاغ» خوده گردوو کد
***
کاکی قاطر خوو هی کد، خارایی غم ره پی کد
غزل گفته ریی شد، راه بازار ره طی کد !؟
***
مامای دوکان خوو واز کد،«نُت» امیده ساز کد
گرد مالا صافی شد، نام خدا آغاز کد !؟
***
آغی ریزه سفر کد، لاته سفید خوو سر کد
سوون مکتب ریی شد، دل خو پرشورو شر کد
***
لالی چوقی سلسل کد، چرب کوما جلجل کد
دستکول ده پشت ریی شد، سیکل خو ره پیدل کد
***
«بهار» میه قد شور خوو؛ قد شادی و سرور خوو
غمای موو فراری شد؛ قد تلخی و غرور خوو !؟
***
زنده باشه جانایی شیم؛ بی آو دیده چیمایی شیم
شادی ده دل شیری شد؛ بی غم باشه دلایی شیم

م، خرّمی
۷ / ۱ / ۹۵پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*