حاشیه های مراسم تشییع جنازه مادر رهبر شهید در قم:

حاشیه های مراسم تشییع جنازه مادر رهبر شهید در قم:
معمولا مراسم تشییع جنازه شخصیت های شناخته شده را از مسجد امام حسن عسکری ب سمت حرم حضرت معصومه س آغاز می کنند. پیکر مادر شهید مزاری که ب مادر عدالتخواهان لقب گرفت نیز از همین جا تشییع گردید. جمعیت میلیونی از شهرهای دور و نزدیک تنها ب خاطر ادای دین ب روح بلند رهبر شهید شان و برای ادای احترام ب مادر او که مادر همه محسوب می شود، آمده بودند. ما مراسم امروز حاشیه های فراوانی نیز داشت.
آنچه این مراسم را بیش از پیش غیر عادی و سوال برانگیز و مردم را عصبانی کرده بود، خبر حضور ملاق زنانی بود که از کابل ب قصد مصادره کردن جنبش تشییع پیکر مادر رهبر شهید آمده بودند. هنوز مردم ب خاطر سنگ اندازی محمد محقق در برابر جنبش میلیونی تبسم ب شدت عصبانی و حضور او در مراسم مردمی تشییع جنازه مادر رهبر شهید را تنها یک رفتار نمایشی و ریاکارانه تلقی می کردند. هنوز از حضور او در مسجد خبری نبود. مردم مانده بودند که در برابر این بهره برداری سیاسی چ نوع واکنشی داشته باشند. هر گونه عکس العمل غیر حساب شده ممکن بود نتیجه منفی ب بار بیاورد و سبب توهین ب مادر رهبر شهید و موجب تضعیف وحدت و یکپارچگی مردم شود. انگار همه بر حفظ آرامش جلسه اتفاق نظر داشتند و تشنج و ب هم خوردن جلسه را ب صلاح نمی دانستند. لذا مجبور بودند، خار در چشم و استخوان در گلو صبر کنند.
بالاخره از سمت درب ورودی همهمه آغاز شد و انگار خبری بود؛ محمد محقق داشت می آمد. وقتی ب ورودی مسجد رسید و در حالی که جاده صاف کن هایش مردم را کنار می زد، یکی با صدای بلند داد زد: “کوچه بازاری ها کنار بروند و راه را باز کنند”. می خواست شعار دیگری هم بدهد که عده ای دیگر نگذاشتند و گفتند همین مقدار بس است و این پیام شرکت کنندگان بود که محقق ب خوبی آن را دریافت کرد.
پس از لحظه ای سیل جمعیت ب سمت حرم راه افتادند. ولی هیچ چیزی ناراحت کننده تر از شرکت دلان سیاسی در این مراسم مردمی نبود. مسیری تقریبا یک کیلومتری بین مسجد امام حسن و حرم حضرت معصومه انگار ب سرعت طی گردید و جنازه را در صحن شرقی حرم برای ادای نماز بردند. وقتی از بلند گو اعلام شد که نماز را محمد محقق اقامه می کند، شوک عجیبی بر جمعیت وارد گردید و اعتراض در قیافه مردم موج می زد و حرف و حدیث آغاز شد. همه از همدیگر می پرسیدند که با وجود این همه علماء و مراجع، محقق با چ مجوز و با کدام جرئت می خواهد نماز جنازه مادر رهبر شهید را مصادره و ب مراجع و علماء بی احترامی کند! وقتی الله اکبر گفته شد، مردم نمی دانستند چ کار کنند؛ آیا اقتدا کند یا ن؟
نمی شد اقتدا نکنیم، با جمعیت الله اکبر و ذکر ها را گفتم، ولی تعداد آن را نشمردم و با جمعیت پیش رفتم، عصبانی و ناراحت. نماز که تمام شد، ان قلت و ان قلت میان علماء هم شروع شد که انگار محقق نماز را اشتباه خوانده و یکی از ذکرها را جا گذاشته است و یا حداقل یکی دو ضمیر را اشتباه گفته است و ب جای ضمیر مونث، مذکر گفته است. یک عده گفتند نماز را باید دوباه خواند و قرار بر این شد که در قبرستان ب صورت غیر رسمی یکی دو نفر نماز را تکرار کنند.
ولی از آقای افتخاری، رییس دفتر آیت الله محقق کابلی که مسله را جویا شدیم، گفتند کاملا متوجه قضیه بوده و محقق شمال ن ذکر را جا گذشته و ن ضمیر را جا ب جا گفته است و تازه گفت کسی که این ایراد را بر او گرفته خودش بی سواد بوده است. از این که نماز حداقل درست خوانده شده بود خیالم راحت گردید و خوشحال شدم، اما از توهین محقق ب علماء و مراجع و تلاش او برای مصادره جنبش مردمی تشییع جنازه مادر رهبر عدالتخواهان در شوک بودم.
پس از ادای نماز، اعلام شد که معاون ریاست اجرائیه سخنرانی می کند. محقق شروع ب صحبت کرد، ولی بعد از چند دقیقه بلند گو قطع گردید و او مجبور شد، بدون بلند گو ادامه دهد. ب جز اطرافیان، هیچ کس صدای پهلوان شمال را نمی شنید. دلیل قطع شدن صدای بلند گو فهمیده نشد، ولی عده ای می گفتند قضیه عمدی است و خواسته ب محقق و اطرافیانش بگویند که مهمانان ناخوانده هستند.
در این میان عده ای از متعلقان ب معبد آمون که از سابق با محقق خرده حساب حزبی داشتند، می خواستند از آب گل آلود ماهی صید کنند. این عده وقتی صدای بلند گو قطع شد و محقق همچنان ب سخنرانی ادامه داد،گفتند محقق خودش را مسخره می کند. بیاییم با گفتن چند صلوات بلند ب رسم اعتراض مجلس را ترک کنیم. ولی دوستان متوجه موضوع شدند و ب ساز او نرقصیدند. چرا که نتیجه منفی هر گونه اخلال در جلسه متوجه اصل تشییع جنازه می گردید.
تابوت را از یکی از درب های شرقی حرم ب سمت بیرون حمل کردند و اعلام شد که جمعیت ب گلزار شهدا که قرار است جنازه در آن جا ب خاک سپرده حرکت کنند. عده ای گفتند حق مطلب اداء شد و بیش از این لازم نیست دنبال دلالان سیاسی بدویم.
یکی از وقایعی که توجه را جلب کرد این بود که تعدادی اطراف عبدالقیوم سجادی سبز شدند و با او احوال پرسی می کردند. یکی از کسانی که معمم هم بود، موقع احوال پرسی ب شوخی ای که صدتا حقیقت ب پایش نمی رسید ب سجادی گفت: “اجازه بدی دستت را ببوسم؛ بوسیدن دست شما واجب است و این حدیث را خواند: لولاک لما خلقت الافلاک”. در این میان، یکی از پشت سر صدا کرد: “ن، ببوس، ببوس. بوسیدن دست آغا صاحب واجب است”. سجادی فورا پشتش را نگاه کرد و مطلب را گرفت، ولی آقای دستبوس که در حدمرگ مشغول خوش بیش کردن بود انگار متوجه نشد.
مراسم واقعا بی نظیر بود و سیل جمعیت غیر قابل باور. این نشان می داد که مردم همچنان عاشق مزاری هستند.
در برگشت و در داخل ماشین همه مشغول فضای مجازی شدند. یکی ب دیگری گفت بیا گاف دادن های امروز محقق را ب بی بی سی بفرستیم. گفتم ن، این کار را نکنیم چرا که این کار برای بی بی سی یک جشن است. چرا که بی بی سی یگانه رسانه ی حامی طالبان و پشتونیسم است. ما مسایل درونی خود را باید خود ما در درون خود حل کنیم و ب دشمن فرصت مداخله ندهیم.
مراسم امروز بی نظیر و حضور پرشور علماء بسیار برجسته بود. مردم از حضور دلالان سیاسی و ب خصوص محمد محقق در مراسم تشییع جنازه مادر رهبر شهید بسیار ناراحت بودند. مصادره مراسم و ب خصوص خواندن نماز جنازه و کنار زدن مراجع و علماء توسط محمد محقق ب جای این که آبروی از دست رفته او را بازگرداند، بیشتر او را در تقابل با علماء و مراجع قرار داد و یکبار دیگر تکبر و خودخواهی او را ب نمایش گذاشت.
نتیجه:
اجرای برنامه از دست نیروهای مردمی خارج بود. مراسم امروز نشان داد که محمد محقق ب شدت از چشم مردم افتاده و هیچ راهی برای ترمیم چهره ای او وجود ندارد.

‏‎M Arif Ahmadi‎‏پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*