««تیشه به ریشه !!؟؟»» (۱)

««تیشه به ریشه !!؟؟»»
(۱)

متأسفانه شرکت کنندگانی از «ساکنان غیرافغان» کشور بار نخست هنگام انعقاد «معاهده بن» با ندانم کاری های احمقانه تسری عنوان منفور «افغان» بر تمامی ساکنان کشور را به راحتی پذیرفتند بدون اینکه متوجه اجرایی شدن توطئه ای ماهرانه «افغان ملیتی» ها از این طریق باشند! همین خطا هنگام تدوین «قانون اساسی» کشور باردیگر تکرار گردید و این گونه شد که بر همین خطایی ویرانگر در تک زبانی شدن «سرود ملی» دیگر باره مهر تأیید زده شد؟؟ این گونه بود که «فارسی زبان ها» ناآگاهانه به دام «افغان ملیتی ها» گرفتار آمده و به راحتی به زیر چتر منفور «افغان» پناه بردند.
شوربختانه با استناد به همان بند از قانون اساسی نقشه افغان سازی مناطق به جای نام های ریشه دار و تاریخی توسط «افغان ملیتی» ها طراحی و اجر گردید. یکی از این پلان های شیطانی در حذف نام ریشه دار و تاریخی «خاکیران» و بجای آن استفاده از عنوان جعلی و ساختگی و بی ریشه ای «خاک افغان» بوده است! تنها با این بهانه که کلمه «ایران» در این نام نهفته است و اینجا «خاک افغان» است نه «خاک ایران»!؟ و ما ناخواسته به این دام شیطانی گرفتار آمده و بدلیل ناآگاهی نه تنها بر این تغیرعنوان مهر تأیید زدیم بلکه خود مان نیز در نوشته ها و گفتارهای مان بیش از خود افغان ها از این عنوان جعلی و منفور استفاده گسترده کردیم؟؟ بی خبر از اینکه از روی ناآگاهی داریم با این کار«آب به آسیاب دشمن» ریخته و بدون تحقیق داریم جاهلانه «تیشه به ریشه» خودمان می زنیم !؟
۱۰۴۲۵۳۶۰_۱۵۴۵۷۶۰۴۳۲۳۲۶۰۳۱_۷۱۹۱۷۱۶۴۲۷۴۶۳۵۳۰۳۸۲_n
ای کاش می شد که ما «دری زبان ها» به تمام عملکرد «اوغان ملیتی ها» شک نموده و پیش از هر تقلیدی از ایشان، بی گدار به آب نزده و پس از تحقیق و پژوهش به واقعیت ها پی برده و به ترفند شیطانی این گروه آگاهی پیدا میکردیم و این گونه مقلد «کورکورانه» این جماعت متعصب نمی شدیم؟؟
خوب است بدانیم که منطقه مهم، ارزشمند و تاریخی «خاکیران» در منطقه باستانی «زاولستان» و در منطقه «ایرانویجه» یا همان «ایران تاریخی» و اصلی واقع شده است و همه میدانیم که این سرزمین تا زمان یلغار وحشیانه عبدالرحمان خانی متعلق به مردم «هزاره» بوده است و تنها پس از این تاریخ به اوغان های هندی تبار و ناقلین واگذار شده آن هم بدلیل خوش خدمتی به نظام جور عبدالرحمان خانی و شرکت گسترده در نسل کشی هزاره ها و در یاری رسانی به سپاه خونریز و نابودگر عبدالرحمان خانی !؟
اکنون ما را چه شده است که نه تنها سرزمین های غصب شده مادری مان را فراموش کرده ایم که حتی از نام و عنوان های ریشه دار تاریخی این مناطق نیز دست شسته ایم؟؟
ادامه دارد … .پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*