««پهلوان پنبه با سر فولاد شکن، در قم!؟؟»»

««پهلوان پنبه با سر فولاد شکن، در قم!؟؟»»

پهلواناین روزها در هر جمع و جماعتی سخن از سفر «پهلوان کله فولاد»است، که به بهانه شرکت در مراسم سالانه کنفرانس «هفته وحدت اسلامی»به ایران مسافرت نموده است. اما، به نظر میرسد که شرکت در این همایش برای «پهلوان ناکام» قصه ای ما، بهانه ای بیش نباشد. زیرا، پس از ناشیگری آشکاری که از این «مدعی رهبری» در
جریان «جنبش تبسم» سر زد؛ از یک سو؛ «تیرخلاصی» بود که به «وجه سیاسی» خودش زد و از سوی دیگر؛ با ایستادن خلاف خواسته های مشروع مردم خویش، با «خودکشی سیاسی» خویشتن را نابود و مردم را به شدت از خود ناامید و این گونه هم از دل ها اخراج و هم از دیده ها افتاد!؟
از آن پس «پهلوان ناشی» حکایت تلخ ما، با تمام توان و دار و ندار، تلاش نموده است که آن سخنان اهانت بار و تحقیر آمیز خویش را به گونه ای توجیه نموده و از این راه «صورت و ساختار سیاه سیاسی خویش» را به گونه ای ترمیم نماید و همچنان خود را در آن موضع گیری ناشیانه ذی حق نشان بدهد!؟
تدارک مهمانی های مجلل و دنباله دار در کابل، مصاحبه های مکرر با تلویزیون های مختلف، نشر و پخش پول های بادآورده به صورت پنهان و آشکار و… تنها بخشی از اقدامات این «حاجی قوماندان» بوده که طی این مدت بی وقفه ادامه داشته است، تا از این راه بتواند «حماقت نابودگر» آن شب خویش را، به گونه ای توجیه و جبران نماید، تا همچنان خویشتن را، در قاب «سیاست بازی کثیف» کشور به تماشا نشیند!؟
اکنون تردیدی نیست که «برنامه سازی» دیدار با آخوند های سرشناس، طلاب و دانشجویان و اقشار مختلف از مهاجران هموطن؛ توسط پیش مرگان «پولخور» اش، میتواند عملی گردد و شکی نیست که «برنامه سازان» مزدور ایشان، به راحتی می توانند جمعی را با «پیسه»، برخی را با «بوسه» و جماعتی را با «وعده» و… در جلسات ایشان گرد آورده، رسانه ای کنند و به هموطنان این گونه قلمداد نمایند که گویا «پهلوان» هنوز همان «پهلوان» سابق و «مردم» هم همان «مردم سابق» بوده و مردم ما، همچنان ارادتمند این «رهبرنما» هستند!؟ گویا از محبوبیت این «مدعی رهبری جامعه هزاره» هیچ کاسته نشده است!؟؟ با این وجود؛ هیچ «خرد سالمی» نمی تواند بپذیرد که «آب به جوی رفته» به این سادگی باز گردد و این «چارزانو» شیشتن پس از آن «گوزیدن» ویرانگر! بتواند مؤثر باشد!؟

م، خرّمی
۱۰ / ۱۰ / ۹۴پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*