گزارش بعد از تظاهرات انقلاب تبسم.

رضا آگاهگزارش بعد از تظاهرات انقلاب تبسم.
بعد خاتمه یافتن تظاهرات شهدای زابل (انقلاب تبسم)؛ برای عدالت خواهان فراخوان برگزاری جلسه ای در مسجد جامع قرآن و عترت داده شد؛ تا آسیب شناسی شود که چرا این انقلاب بی نتیجه خاتمه یافت؟؛ در حالیکه این تظاهرات آغازگر تظاهرات در سطح جهان شد. خوب جلسه در روز موعود برگزار گردید و پیرامون موضوع بحث های زیادی ادامه یافت و عدالت خواهان؛ خواهان تداوم این حرکت شد؛ با پیشکش تداوم این حرکت حلقاتی خاصی تخریبی قصر نشینان؛ ستاره داران و بوریا داران با هوشیاری تمام جهت تخریب این حرکت نظرات خویش را در قالب طرح های اصلاحی که اکثرآ جنبه تخریبی داشت و توام با روحیه ایجاد وهم؛ ترس و … بود پیشکش مینمودند تا ذهنیت عدالتخواهان را مخدوش سازند و ترسی را بدل ایشان ایجاد نمایند. خوشبختانه که عدالتخواهان متوجه موضوع گردیدند و بعد از بحث و گفتگو زیادی به این نتیجه رسیدند که حرکت از حالت پراکندگی برآید و بشکل منسجم و سازمانی مدیریت شود. جلسات بصورت متداوم ادامه یافت و بالاخره به اکثریت آرا روی نام این حرکت توافق صورت گرفت تحت عنوان “جنبش عدالت خواهی تبسم” دارای ۹ کمیته و یک سکرتریت “اجراییوی هماهنگی” بین کمیته ها؛ و نحوه مدیریت آن به روز بعد موکول شد.
روز بعد جلسه وقتی بحث پیرامون نحوه مدیریت این جنبش ادامه یافت؛ من از عواقب مدیریت ریاستی این جنبش نگران شدم؛ که نشود در آینده مانند احزاب ۵ گانه وحدت و ….. بصورت میراثی و نوع دیکتاتوری ادامه یابد؛ لذا مخالفت خویش را با نوع ریاستی بیان کردم و طرح مدیریت نوع شورایی را پیشکش کردم؛ بعد من آقای ظاهر معمار بصورت جدی و قاطع دلایل نوع مدیریت ریاستی را که من نگرانش بودم بیان داشت و کاملآ رد کرد. بعدآ یک برادر دیگر که اسم شان را نمیدانم نیز ازین طرح اعلام حمایت نمود. و خوب بالنوبه اکثرآ مدیریت نوع شورایی را پذیرفتند و ریس جلسه بخاطر پراکندگی بحث و جلوگیری ضیاع وقت مدیریت شورایی و ریاستی را به رای گیری انداخت که خوشبختانه موافقین شورایی بیشتر از موافقین ریاستی شد و طرح مدیریت شورایی پذیرفته شد. و اعضای شورا ۱۱ نفر پیشنهاد گردید که میتواند شامل روسای کمیته ها و دو نفر سکر تر ” اجراییوی و هماهنگی” کمیته ها باشند. و تمام اعضا به کمیته ها تقسیمات شود و هر کمیته به اساس رای گیری ریس معاون و … خویش را انتخاب کنند برای شش ماه. جلسه با دعاییه اختتام یافت و گام های بعدی به روز بعد جلسه موکول شد. روزی بعد جلسه متاسفانه که حادثه دلخراش میدان وردک اتفاق افتاد و عدالت خواهان برای اینکه نشان دهند که واقعآ ملی میاندیشند برای تدارک فاتحه شهدای میدان وردک اقدام نمودند که درین روز ها متاسفانه من به نسبت مصروفیت که داشتم در جلسات حضور یافته نتوانستم؛ از طریق فیسبوک خبر شدم که مراسم فاتحه شهدای میدان وردک در مسجد امام حسن مجتبی برگزار میگردد. در روز فاتحه خوانی اشتراک نمودم که متاسفانه با عمل غیر قابل باور (ممانعت) برگزاری فاتحه خوانی توسط چند تن از هییت امنای مسجد و ملا امام این مسجد مواجه شدیم با وجودیکه از قبل هماهنگی صورت گرفته بود. بالآخره بعد از جنجال زیاد و قبولی فحش و ناسزا گویی ملا امام؛ مراسم فاتحه خوانی را برگزار نمودیم. زمستان رفت و سیاهی ذغال بر جبین ملا امام مسجد و دسیسه سازان که بر ملا امام دستور ممانعت مراسم فاتحه خوانی را داده بود ماندگار ماند.
بعد از ختم مراسم فاتحه؛ در همین مسجد جلسه ای عدالت خواهان برگزار گردید؛ طرح چهلم شهدای زابل و انقلاب تبسم ریخته شد. که به اثر مباحثه زیاد بالآخره به اثر دلایل قناعت بخش خبرنگار فعال و آگاه محترم “داود ناجی” تصمیم نهایی شدکه برنامه چهلم در مصلی رهبر شهید برگزار گردد. نحوه برگذاری به روز بعد موکول شد و محل جلسه مسجد رسول اعظم (ص) که متصل به مصلی رهبر شهید قرار دارد انتخاب گردید. روزی بعد؛ در جلسه به نسبت مصروفیت اشتراک نتوانستم و از دوستان خبر شدم؛ که یکبار دیگر قصر نشینان و ستاره داران توطعه چیده اند و توسط مسولین و ملا امام مسجد رسول اعظم مانع برگزاری جلسه درین مسجد شده اند. درینجا برای عدالت خواهان بصورت واقعی ثابت شد که بی بوریا و بی ستاره اند. لذا برای تداوم حرکت های عدالت خواهانه شان؛ برای اینکه به سخت کشی عادت نمایند؛ بالای زمین بی بوریا در هوای سرد و بارانی در صحن مسجد جلسه ایشانرا برگزار کردند؛ و گزارش را نیز در مورد فیسبوکی ساختند.
درینجا بود که عدالت خواهان بصورت واقعی پی بردند که کوچه بازاری های واقعی بی بوریا و بی ستاره اند و لذا تصمیم گرفتند که جلسات بعدی شانرا جهت تداوم راه شان در کوچه ها و بازار ها برگزار نمایند؛ و روی محل آن تصمیم گیری میکردند که یکی از عدالت خواهان خیرخواه مرد روز های سختی محترم “یزدان پرست” وکیل شورای ولایتی ولایت کابل اعلام داشتند که من بعد دفتر ارتباط مردمی ام واقع دهبوری در خدمت عدالت خواهان قرار دارد و عدالت خواهان میتوانند در هر موقع ؛ شب و روز؛ جلسات شانرا ادامه دهند و دفتر بروی همه عدالت خواهان باز است و همچنان تذکر داد که برای رفع خستگی با چای و شیرینی نیز پذیرایی میشود.
روزی بعد عدالت خواهان در دفتر وکیل صاحب محترم حضوریافتند و ستاد مردمی را جهت برگزاری مراسم چهلم شهدای زابل (انقلاب تبسم) شکل دادند؛ و تمام جلسات در دفتر ایشان الی روز برگزرای مراسم ادامه یافت؛ که گزارش آن را الی برگزاری مراسم بعدآ خدمت تان تقدیم خواهم نمود.

نوت! تصویر مربوط روز چهلم شهدای زایل (انقلاب تبسم) میباشد؛ گزارش آنرا بعدآ به نشر خواهم رساند که چگونه توطعه ها و تخریبات صورت گرفت و چگونه ما خود تیشه به ریشه خویش میکوبیم و آب را به آسیاب دشمن میریزانیم.
بدرود
انجنیررضا آگاهپاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*