این درد باید مشترک فریاد شود

33افعی خشونتی که دهان باز کرده است همه ما را جدا جدا خواهد بلعید. افغانستان برای ساکنانش وطن نیست که مزرعه مرگ است. در این مزرعه همه درو می‌شوند اما بی‌صدا و خاموش دفن می‌شوند. طالبان به یک طریقی مرگ می‌کارد و دولت به شیوه دیگری زندگی را درو می‌کند. مرز مرگ و زندگی اینجا مدت‌هاست که محو شده است و ما همگی زندگی را در قاب مرگ تجربه می‌کنیم.

زندگی اینجا با گلوی بریده، زخم خون‌چکان، پاهای آبله در دشت آوارگی و تن‌های شناور در آب‌های جهان ترجمه می‌شود. آنچه اینجا ناپدید شده است انسان و زندگی است. کودک و پیرو جوان، مردم عادی و سرباز همه به یک سبک درو می‌شویم. آنکه بذر مرگ می‌کارد فقط آن بالا می‌نشیند و نظاره می‌کند و بر این همه مرگ می‌خندد و لذت می‌برد. ما بلدیم مرده‌های خویش را دفن کنیم و سپس در این مزرعه نوبت خود را به انتظار بنشینیم.

اما این چرخه باید در جاییی متوقف شود. این همه بیداد در جایی پایان بیابد. صدای این همه گلوی بریده روزی باید فریاد شود. منتظر چه مانده‌ایم؟ در کجا و در چه زمانی رنج تا این حد عمیق و جانکاه در جان‌های آدمی رخنه می‌کند و تجربه می‌شود؟ بیشتر از این چه می‌خواهد بشود؟

عدالت همیشه از خون قربانیان عدالت ، جان می‌گیرد. آیا به اندازه کافی خونی بر این زمین نریخته است؟ آیا امیدی هست که کودکان سیدآباد آخرین قربانی خواهد بود و دیگر طفل چهارماهه دیگری در آب‌های جهان شناور نمی‌شود؟ اگر این چرخه همچنان ادامه دارد و تا همه را نه بلعیده است از کار نخواهد افتاد خوب است که به جای رسم دفن کردن رسم اعتراض به «مرگ» و «دروشدن» را یاد بگیریم. تا دیر نشده است به این خشونت ها نه بگوییم و این سکوت سنگین را بشکنیم و به این بی‌تفاوتی و دروغ‌های ننگین پایان دهیم. در این خون‌های ریخته شده انرژی ناب عدالت‌خواهی نهفته است. باید این نیرو را رها کنیم و این خون ریخته شده را در جان عدالت‌خواهی جاری کنیم. اگر این همه گلو یک‌صدا فریاد شود این سکوت و این بی‌تفاوتی ننگین درز برخواهد داشت. جنبش تبسم نشان داد که هیچ صدایی رساتر از صدای گلوی بریده شده نیست، حتا صدای ترور و وحشت و دیوارهای بلند ارگ نمی‌تواند مانع شنیده‌شدن آن شود.

اگر می‌خواهیم این وطن دوباره وطن شود، بر ضد این چرخه بلاهت‌وار مرگ دوشادوش هم اعتراض کنیم تا شاید روزی این افعی مرگ از پای در آید و کودکان مان کودکی را این گونه دردناک تجربه نکند و هیچ افغانی در آب‌های جهان شناور نشود.پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*