رهبران کفن کش یا جنازه کش

وقتی که رهبران مرده شور وکفن کش جنازه کش شوند فاتحه ای ملت را باید خواند!!kafankash
شاید جمعیت مردم ما درافغانستان کمتر از هشت ملیون نفر نباشد با توجه به گذشته ای تاریخی این مردم، انتظار می رفت که وضعیت سیاسی وجایگاه این جماعت در پیکره ای اصلی قدرت به حد شعاع وجودی اش ظهور نماید.

اما با اشک باید گفت که میراث داران مزاری نه تنها حرمت میراث واقتدار ان مرد بزرگ را حفظ نتوانستند که با کمال بی رحمی حزب مزاری را چهار پاره نمودند و در تمام پاره ها از هشت ملیون جمعیت حاضر در صحنه وشایسته جز تعداد افراد انگشت شمار و بی تاثیر در ان حضور ندارند. عمق فاجعه بگونه ای است که هزاران جوان با استعداد و دانشمند در ودای سرگردان ،افسردگی خود را تجربه می نمایند.

بدون شک بخش عظیم مسئولیت بعهدای کسانی هست که خود را رهبر دانسته ولی از وظیفه ای رهبری شانه خالی کرده اند، درد مندانه است که بگویم این رهبران عملا از نسل توانمند خود تجرید گشته وخود همدیگر را تشیع نموده و بر جنازه ای هم خاک افکنده وبرای سرنوشت خود گریه می نمایند .

در چنین وضع چند سوال درذهن می اید که ایا رهبران هشت ملیون جمعیت قادر خواهند بود که چون مزاری پس از مرگش میراث گرانبها ،تاثیر گذار وهدایتگر بجا گذاشته وخود ارام درزیر خاک بخوابند؟ !!! ایا درخشنده نبود که نخبگان جنازه ای رهبران را بردوش کشیده واشک فراق را بر گونه هایش جاری می نمودند؟ !!!ا یا رهبران جنازه بردوش جنازه کش  مطمئین هستند که پرچم رهبری را بعد از خودش بدست چه کسی قرار خواهد گرفت؟  !!!

در چنین شزایط غم انگیزکه هرلحظه وقوع فاجعه افرینی طالب وداعش مردم مارا تهدید می نماید پراکندگی و بلا تکلیفی مردم را چه کسی پاسخ خواهند داد ؟  .

یقین دارم اگر مزاری زنده می بود از ظرفیت وتوانمندی فوق العاده مردم خود قدرتمندترین تشکیلات سیاسی و حزبی را بوجود اورده و به صورت محور در کل امورات کشور نقش افرین بوده وجایگاه مردم خود را بدست می گرفت .

ارزو دارم که رهبران فعلی تحمل سخنان تلخ امیحته با حقیقت را داشته و در عمرباقی مانده ای خود نقص فاجعه امیزتشکیلات و رهبری را برطرف نموده و با اشتی و دوستی با نخبگان و تاثیر گذاران مردم شریف خود ،جایگاه رهبری و تشکیلات قدرتمند که درشان مردم ما است را بدست اورند . والا در پیشگاه تاریخ پاسخ گو خواهند بود.

 اصل رفتن یک انسان از این عالم ازنظر عاطفی تاسف اور است وباید گفت خداوند رحمتش نماید اما کسی که مدعی رهبری مردم بوده است باید سوال شود که این رهبر چه چیزی به جا گذاشته است ؟ که تا باقیات و تاثیر گذار ان معیار قضاوتهای خوب و بد انشخص شود نه اینکه بقول معروف مردن بد نداریم .

پس بدون استد لال و منطق صفحات را ازجملات بدور از واقعیت وتعارف خشک خالی واحیانا اشک تمساح پر نماییم اگر چنین سیره ادامه یابد وای برحال همه . !!! 

اقبال علی صادقی پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*