• هزاره کشی یا افغان وژل!

    هزاره کشی یا افغان وژل! ‏۱- وقتی در پارلمان نسبت به کشتار سیستیماتیک قومی هزاره ها اعتراض می کردم، برخی از نمایندگان قوم پشتون به جای تسلیت، تقبیح و همدلی با نیش و کنایه مرا به تعصب قومی متهم می‌کرده و اظهار می...

  • حرف محسنی  حرف دل همه مردم است

    حرف محسنی  حرف دل همه مردم است بسیاری فکر میکند که محسنی عواقب صحبت هایش را نمی دانستند، یا بعضی فکر میکند که محسنی را بچه ها درشبکه های اجتماعی، او را ترغیب به چنین سخنان کرده است. دوستان گرامی! وقتی درک، فهم،...

  • شورای سراسری هزاره واقوام افغانستان!

    شورای سراسری هزاره واقوام افغانستان ! ازبی ادرسی تابد ادرسی 1- بعد از جنبش روشنایی که چند فرصت طلب، ان جنبش را نابود کرد، جامعه هزاره از نبود یک ادرس واحد قابل اعتماد رنج میبرد. نبود یک ادرس هم خود هزاره ها را ...