• دلم ویرانه تر از دهمزنگ است.

    دلم ویرانه تر از دهمزنگ است. 🌹🌺🌷💐 نه به این دلیل : که فاشیست ها این همه مصیبت وبد بختی را، بر ما تحمیل کردند. چون نیش عقرب نه از راه کین است اقتضایی طبعیت اش این است. که مثلث شوم که خود را وارث بابا مزاری جا زد...

  • هزاره کشی یا افغان وژل!

    هزاره کشی یا افغان وژل! ‏۱- وقتی در پارلمان نسبت به کشتار سیستیماتیک قومی هزاره ها اعتراض می کردم، برخی از نمایندگان قوم پشتون به جای تسلیت، تقبیح و همدلی با نیش و کنایه مرا به تعصب قومی متهم می‌کرده و اظهار می...

  • حرف محسنی  حرف دل همه مردم است

    حرف محسنی  حرف دل همه مردم است بسیاری فکر میکند که محسنی عواقب صحبت هایش را نمی دانستند، یا بعضی فکر میکند که محسنی را بچه ها درشبکه های اجتماعی، او را ترغیب به چنین سخنان کرده است. دوستان گرامی! وقتی درک، فهم،...